Hội nghị Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

17/12/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm), sáng ngày 16/12/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ Viện Hàn lâm – PGS.TS. Nguyễn Đức Minh trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Trưởng ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ; ThS. Đàm Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm và đại diện lãnh đạo Ban hợp tác quốc tế, Văn phòng Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và một số đơn vị khác cùng các đồng chí là thành viên của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc.

Thay mặt Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đã trình bày những kết quả nổi bật trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Báo cáo nhấn mạnh, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ luôn được Đảng, Nhà nước và Cấp ủy các cấp, Viện Hàn lâm, các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện. Năm 2021 là năm thứ hai  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Đặc biệt, năm 2021 cũng là một năm có nhiều sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Viện Hàn lâm được kiện toàn theo Quyết định số 730/QĐ-KHXH ngày 18/6/2021 với cơ cấu lãnh đạo Ban gồm 01 Trưởng ban là Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm nhiệm và 10 thành viên.

Mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2021 nhưng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ đã chủ động triển khai các hoạt động đúng tiến độ: Tích cực tuyên truyền, phổ biến thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ…

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ. Đặc biệt, lãnh đạo Ban cùng với các thành viên sẽ nỗ lực công tác nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện Hàn lâm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch Viện Hàn lâm giao phó; đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe những ý kiến đóng góp quí báu từ đại diện lãnh đạo Viện nghiên cứu chuyên ngành có liên quan đến công tác về Phụ nữ, nguồn nhân lực Nữ như Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; Viện Tâm lý học; Công đoàn… về triển khai một số nhiệm vụ năm 2022. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả, chất lượng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn Viện Hàn lâm, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh…) tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho thành viên của các Ban, trao đổi nghiệp vụ công tác, giao lưu tìm hiểu về các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến vấn đề giới, nhằm xây dựng được những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ trong thời gian tới (2022-2023).

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị và mong muốn, các đồng chí thành viên của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực, quan tâm và đẩy mạnh hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa hoạt động này đi vào nề nếp, đạt chất lượng và hiệu quả cao trong thời gian tới.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: