Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban Tổ chức – Cán bộ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban Tổ chức – Cán bộ

28/12/2023

Chiều ngày 28/12/2023, tại Hội trường 3A, trụ sở 1B, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Tổ chức – Cán bộ (Ban TC-CB), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Ban TCCB có đồng chí Ngô Tiến Phát, Phó Trưởng ban phụ trách; đồng chí Vũ Đức Dũng, Phó Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Trọng Bắc, Chủ tịch Công đoàn, cùng toàn thể các viên chức của Ban; Về phía các đại biểu khách mời có đại diện các ban chức năng và các tổ chức chính trị, xã hội của Viện Hàn lâm.

Đoàn chủ tịch (Từ trái sang): đ/c Nguyễn Trọng Bắc, Chủ tịch Công đoàn Ban TCCB; đ/c Ngô Tiến Phát, Phó Trưởng Ban phụ trách; </br>đ/c Vũ Đức Dũng, Phó Trưởng Ban

Thay mặt Ban TCCB, đồng chí Vũ Đức Dũng, Phó Trưởng ban trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Báo cáo nêu rõ, tính đến cuối tháng 12/2023, tổng số viên chức và người lao động của Ban TCCB là 12 người, trong đó có 10 thạc sĩ và 02 cử nhân. Với số lượng viên chức mỏng cùng, khối lượng công việc nhiều và phức tạp ở các lĩnh vực khác nhau nên ngay từ đầu năm 2023 lãnh đạo Ban TCCB đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác nhằm tạo cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá tiến độ và chất lượng của các nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời điều chỉnh cơ chế hoạt động theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa chế độ thủ trưởng và chế độ chuyên viên. Tập thể cấp ủy và lãnh đạo Ban TCCB đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên giao ban, kết hợp với cơ chế báo cáo nhanh đã góp phần nâng cao chất lượng, kịp thời giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đ/c Vũ Đức Dũng trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Với tinh thần đó, trong năm 2023, Ban TCCB đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận ở các mặt sau: (i) Chủ động tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác tổ chức bộ máy; (ii) Tham mưu có chất lượng các nhiệm vụ theo chức năng như giải quyết chế độ tiền lương, hưu trí, kéo dài công tác…; (iii) Xây dựng và triển khai đúng tiến độ kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động; (iv) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt vai trò Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; (v) Thường xuyên phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức hữu quan đảm bảo công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ cơ quan; (vi) Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm ban hành các Kế hoạch, hướng dẫn quan trọng; (vii) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách đột phá cụ thể về công tác cán bộ, chế độ, chính sách, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Có được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các cơ quan, tổ chức hữu quan cũng như các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm,  đặc biệt là sự cố gắng,  nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ của tập thể viên chức trong Ban.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắng chỉ ra những hạn chế, khó khăn và đặc biệt là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc của Ban.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục một số hạn chế đã được nhận diện, Ban TCCB đề xuất một số kiến nghị đối với Lãnh đạo Viện Hàn lâm và một số đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm trong năm 2024 ở các mặt công tác: (i) Công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế; (ii) Công tác quản lý nguồn nhân lực; (iii) Công tác chế độ, chính sách; (iv) Công tác đào tạo, bồi dưỡng; (v) Công tác thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ (vi) Công tác cải cách hành chính; (vii) Công tác thi đua, khen thưởng.

Đ/c Lại Thị Minh Hiền, chuyên viên Ban TCCB thảo luận tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung báo cáo, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề tập trung ở một số vấn đề sau: (i) Cần có sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các ban chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: tổ chức đấu thầu để tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng; thực hiện nhiệm vụ khoa học nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn của Ban; (ii) Mong nhận được sự chỉ đạo sát sao hơn từ phía Lãnh đạo Viện Hàn lâm để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn ở các lĩnh vực: triển khai Nghị định 108/2022/ND-CP; giải quyết chế độ chính sách, tiền lương cho viên chức, người lao động trong toàn Viện Hàn lâm; cấp đổi giấy phép xuất bản Tạp chí của các đơn vị…

Đ/c Nguyễn Mạnh Quân, Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Về phía đại diện các ban chức năng và tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm, các đại biểu cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban TCCB và cảm ơn những đóng góp của Ban TCCB đối với từng đơn vị, tổ chức trong toàn Viện Hàn lâm; đồng thời sẽ tiếp tục giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban TCCB để các bên cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Ghi nhận những kết quả đạt được của Ban TCCB, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Viện Hàn lâm, đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm biểu dương các kết quả công tác của Ban trong năm 2023 đã thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Viện Hàn lâm và đề nghị Ban TCCB tiếp tục phát huy trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Chủ tịch Phan Chí Hiếu nhất trí với các nội dung trong báo cáo tổng kết và đề nghị Ban TCCB thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau:

Thứ nhất, tham mưu xử lý dứt điểm các sai sót, vi phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận; hoàn tất, lên phương án để xử lý các trường hợp tuyển dụng sai.

Thứ hai, hoàn thành việc thực hiện nghị định 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thứ ba, lên kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cấp Viện.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cách làm cho từng đơn vị về xây dựng vị trí việc làm theo đúng quy định của pháp luật; trên cơ sở đó tổ chức Hội nghị hướng dẫn về xây dưng vị trí việc làm.

Thứ năm, triển khai tuyển dụng mới theo đúng quy định của pháp luật trên tinh thần nghiêm túc, lựa chọn đúng người, khách quan, công bằng, đặc biệt gắn với yêu cầu về chuyên môn.

Thứ sáu, chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tiêu cực theo đúng quy định, thẩm quyền; Chú trọng công tác kê khai tài sản theo đúng quy trình, đối tượng.

Thứ bảy, xây dựng hoàn thiện các quy định nội bộ.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Ngô Tiến Phát trân trọng cảm ơn Chủ tịch Phan Chí Hiếu và các đại biểu đã ghi nhận kết quả mà tập thể Ban TCCB đã nỗ lực thực hiện trong năm 2023 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn; đồng thời hứa sẽ cùng với các viên chức trong Ban tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2023 và cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Minh Hồng

Các tin đã đưa ngày: