Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

12/11/2020

Sáng ngày 11/11/2020, tại Hội trường 3C, nhà B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Văn phòng Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kiêm Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức – Cán bộ, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý Khoa học, Ban Kế hoạch – Tài chính; các đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Văn phòng; đại diện Đảng bộ Văn phòng, Công đoàn Văn phòng, Đoàn Thanh niên Văn phòng cùng cùng toàn thể viên chức và người lao động Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Quản trị, Phòng Kỹ thuật, Phòng Lễ tân Văn phòng.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh trao các quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

Tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh đã trao các quyết định:

1- Quyết định số 1688/QĐ-KHXH ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Sáng, Thạc sĩ, Chuyên viên chính, giữ chức Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

2- Quyết định số 1684/QĐ-KHXH ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Phương, Thạc sĩ, Chuyên viên chính, nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hạnh chính, giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

3- Quyết định số 1685/QĐ-KHXH ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, nguyên Trưởng phòng Lưu trữ, giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

4- Quyết định số 1686/QĐ-KHXH ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Minh Hiếu, Thạc sĩ, Chuyên viên chính, nguyên Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Pháp chế, giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

5- Quyết định số 1687/QĐ-KHXH ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Linh, Thạc sĩ, giữ chức Phó Trưởng phòng, giao Phụ trách Phòng Quản trị Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

6- Quyết định số 1689/QĐ-KHXH ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà, Thạc sĩ, nguyên Quyền Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, giữ chức Phó Trưởng phòng, giao Quyền Trưởng phòng Phòng Lễ tân Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

7- Quyết định số 1690/QĐ-KHXH ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc bổ nhiệm ông Phạm Minh Quân, nguyên Trưởng phòng Cơ sở vật chất – Kỹ thuật, giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

8- Quyết định số 1691/QĐ-KHXH ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc bổ nhiệm ông Võ Quốc Tuấn, nguyên Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Pháp chế, giữ chức Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Toàn cảnh Hội nghị công bố quyết định của Văn phòng Viện Hàn lâm

Phát biểu giao nhiệm vụ, GS.TS. Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh và khẳng định đây là thời điểm đặc biệt, tầm quan trọng của việc kiện toàn, sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức cấp phòng của Viện hàn lâm nói chung và của Văn phòng Viện Hàn lâm nói riêng. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm giữ các chức vụ quản lý cấp phòng và mong muốn các đồng chí hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao với yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất.

Ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được bổ nhiệm bày tỏ vinh dự, tự hào, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, các đồng chí được bổ nhiệm nhận được nhiều lời chúc mừng từ Lãnh đạo Viện Hàn lâm, lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng và tập thể viên chức, người lao động của đơn vị.   

 

PV.

 

Các tin đã đưa ngày: