Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2022.
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2022.

06/09/2022

Thực hiện Luật giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/06/2013; Kế hoạch số 116/KHXH-QS ngày 27/1/2022 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác quốc phòng năm 2022; Sáng ngày 06/9/2022, Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Quận Ba Đình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho viên chức, nhân viên, người lao động thuộc đối tượng 4, năm 2022.

Đồng chí Đỗ Hữu Phương phát biểu khai mạc khóa học

Lớp học được vinh dự đón tiếp các đồng chí Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng kiêm Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm, đồng chí Phạm Quang Linh - Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; đồng chí Ngô Tiến Phát - Phó Trưởng ban, Ban TCCB kiêm chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cơ quan Viện Hàn lâm; Trung úy Lê Đình Hưng, cán bộ Hội đồng giáo dục, an ninh, quốc phòng quân Ba Đình. Lớp học do đồng chí Lê Ngọc Cường, nguyên Phó giám đốc trung tâm quốc phòng, an ninh của Đại học quốc gia Hà Nôi, phụ trách tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Đỗ Hữu Phương cho biết: Lớp học dành cho đối tượng 4 bao gồm các viên chức, nhân viên, người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm. Lớp học sẽ diễn ra trong 4 ngày liên tục từ ngày 06 đến hết ngày 09/9/2022 tại Hội trường lớn nhà B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Đồng chí Lê Ngọc Cường tập huấn các nội dung đào tạo tại Khóa học

Trong thời gian diễn ra khóa học, 174 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề có liên quan đến: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Tìm hiểu các nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Với các nội dung quan trọng nêu trên, Ban tổ chức yêu cầu 100% học viên tham gia, thực hiện nghiêm túc nội quy của Khóa học, nắm chắc được các nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn công tác và cả tại địa phương nơi cư trú.

Học viên hoàn thành tốt khóa học sẽ được cấp chứng chỉ theo đúng quy định./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: