Thông báo về việc lấy ý kiến viên chức, người lao động trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo về việc lấy ý kiến viên chức, người lao động trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm

12/12/2023

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng,

Để có cơ sở tặng, truy tặng Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng đề nghị viên chức, người lao động trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có ý kiến (nếu có) về các trường hợp đề nghị truy tặng, xét tặng Huân chương Lao động của các cá nhân sau:

1. Truy tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho PGS.TS. Huỳnh Văn Vân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ). 

2. Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho PGS.TS. Nguyễn An Hà, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu, nguyên Phó Viện Trưởng Phụ trách, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu.

3. Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học, Tổng Biên tập Tạp chí Khảo cổ học. 

Trân trọng!

 

Các tin đã đưa ngày: