Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam

12/11/2021

Thực hiện chương trình hợp tác và ký kết Quy chế phối hợp trong việc biên soạn, xuất bản, phát hành sách và nghiên cứu khoa học, sáng ngày 12/11/2021, tại trụ sở Số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật  phát biểu tại buổi Lễ

Dự Lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đông đủ các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt của hai đơn vị và phóng viên một số cơ quan báo chí …

Hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, giúp hai bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đồng chí Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Chương trình hợp tác, phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, khi kết thúc, hai bên sẽ tiến hành tổ chức tổng kết, định hướng phối hợp hoạt động trong giai đoạn tiếp theo. Theo nội dung chương trình ký kết, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp thực hiện trong các lĩnh vực sau:

Hai bên trao đổi kế hoạch hợp tác nhằm xuất bản, thương mại hóa kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện chính sách; phổ biến kết quả nghiên cứu của Viện Kinh tế Việt Nam,…

Hai bên tổ chức tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách, chiến lược kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành và địa phương.

Hai bên phối hợp nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn, thực hiện về thể chế kinh tế thị trường, mô hình tăng trưởng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo cơ chế đối ứng.

Chia sẻ và chuyển giao kết quả hoạt động khoa học xã hội của hai bên nhằm phục vụ công tác tham mưu xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học và giáo dục.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về những vấn đề phát triển kinh tế- xã hội, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.

Hai bên sẽ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội, xuất bản…

Để thực hiện chương trình hợp tác này, trên cơ sở những nội dung trong Quy chế phối hợp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp cụ thể giai đoạn 5 năm và hàng năm.

Quang cảnh Lễ ký kết thỏa thuận

Tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển, phản biện; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước. Hai bên có thể phối hợp, bổ trợ cho nhau, phát huy các kinh nghiệm và thế mạnh trong các hoạt động chuyên môn của mình.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh nhận định, việc ký và triển khai thực hiện Chương trình quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Viện Kinh tế Việt Nam sẽ thúc đẩy việc phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, giúp hai bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; hiện thực hóa nội dung cam kết, thương mại hóa sản phẩm xuất bản đến đối tượng người dùng…

Phát biểu tại lễ ký kết, Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; cho biết, chương trình hợp tác với Viện Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả các hoạt động tham vấn khóa học, huy động, thu hút sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức vào quá trình nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi đơn vị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Minh tặng quà cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật <br> Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn tặng quà cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cũng tại buổi Lễ ký kết, các đại biểu tham dự đã thảo luận về công tác phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới thể chế, chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, dự kiến được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vào tháng 3 năm 2022.

 

Ban Biên tập

 

Các tin đã đưa ngày: