Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

25/07/2020

Sáng ngày 24/7/2020 tại Hội trường 3D, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã long trọng tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan. Buổi Lễ vinh dự được đón tiếp đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Bùi Nhật Quang Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm đến dự và đồng chủ trì buổi Lễ, cùng sự có mặt của đông đảo các đồng chí là lãnh đạo, đại diện các vụ, viện, đơn vị thuộc và trực thuộc của hai cơ quan đến tham dự.

Phát biểu tại Lễ ký kết đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân và đồng chí Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm đều đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua và tin tưởng bằng việc hợp tác ký Thỏa thuận này, quan hệ của hai cơ quan sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều hiệu quả hơn trong công tác phối hợp, tham mưu và đề xuất cho Đảng và Nhà nước các vấn đề liên quan đến đối ngoại.

Đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân phát biểu tại Lễ ký Thỏa thuận Đồng chí Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Lễ ký Thỏa thuận

Công tác đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng trong đường lối lãnh đạo chung của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, công tác đối ngoại có mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau 34 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế tăng trưởng khá, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, văn hóa - xã hội có bước phát triển mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Quan hệ đối ngoại của Đảng không ngừng được mở rộng và tăng cường với các chính đảng ở các nước trên thế giới theo hướng đa phương và đa dạng hóa. Công tác đối ngoại của Đảng cùng ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân kết hợp hài hòa tạo nên những thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao, góp phần ổn định và phát triển đất nước. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định phương châm và định hướng lớn của hoạt động đối ngoại là “Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Bùi Nhật Quang Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm tại Lễ Ký Thỏa thuận hợp tác
Toàn cảnh Lễ ký Thỏa thuận hợp tác

Theo đó, để thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương sẽ căn cứ vào nhu cầu, chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao, trao đổi và đi đến thỏa thuận hợp tác, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, điều kiện của mỗi bên trong việc hỗ trợ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của hai cơ quan.

Trong và ngay sau lễ ký kết này, lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương và lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng các nhà khoa học trao đổi, bàn thảo, thống nhất  triển khai kế hoạch hợp tác cụ thể về công tác đối ngoại trong từng giai đoạn, phù hợp với diễn biến, xu thế của Việt Nam và thế giới trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Bùi Nhật Quang tặng quà lưu niệm đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tại buổi Lễ
Lãnh đạo hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký Thỏa thuận hợp tác
Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký Thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận này sẽ đánh dấu một bước phát triển có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa hai cơ quan nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, điều kiện của mỗi bên trong việc hỗ trợ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của Ban Đối ngoại Trung ương và của Viện Hàn lâm. Qua đó, giúp tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp trong hoạt động nghiên cứu, tham mưu các vấn đề lớn cho Đảng và Nhà nước về đối ngoại như: các xu thế, đặc điểm lớn của thế giới, khu vực; các vấn đề quốc tế liên quan; tình hình và quan hệ giữa các nước lớn, tác động đến Việt Nam; quan hệ giữa Việt Nam và các nước, đồng thời phối hợp trong triển khai một số hoạt động đối ngoại có liên quan.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: