Nâng cao chất lượng quản lý khoa học và thực hiện quy trình tuyển chọn đề tài trong kế hoạch khoa học năm 2025
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Nâng cao chất lượng quản lý khoa học và thực hiện quy trình tuyển chọn đề tài trong kế hoạch khoa học năm 2025

19/04/2024

Thực hiện kế hoạch công tác quản lý khoa học năm 2024, sáng ngày 17/4/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Quản lý khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Tập huấn Nâng cao chất lượng quản lý khoa học (QLKH) và thực hiện quy trình tuyển chọn đề tài trong kế hoạch khoa học năm 2025.

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học trình bày Hướng dẫn quy trình chuẩn bị hồ sơ tuyển chọn đề tài và các quy định mới của quy chế quản lý khoa học 2024

Tham dự Hội nghị Tập huấn có sự hiện diện của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Chuyên viên QLKH, chuyên viên hành chính các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và Chủ nhiệm các đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ 2025-2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe phần nội dung Hướng dẫn quy trình chuẩn bị hồ sơ tuyển chọn đề tài và các quy định mới của quy chế QLKH 2024 do PGS.TS. Trần Thị Lan Hương, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học trình bày. Đặc biệt là phần lưu ý các điểm mới trong Quy chế QLKH năm 2024 về Điều 9; Điều 11; Lưu ý khi làm thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ. Bên cạnh đó là lưu ý các thang điểm và các ưu tiên đã được quy định trong quy chế QLKH và các hướng dẫn khác như các điểm cần lưu ý trong Thông tư 03/BTC 2023; các điểm mới khác của quy chế QLKH sẽ được Ban QLKH hướng dẫn kịp thời khi đơn vị hỏi hoặc đến các quy trình khác (thẩm định, kiểm tra giữa kỳ, nghiệm thu).

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu liên quan đến quy chế QLKH 2024 và cách thức triển khai. Căn cứ vào Hướng dẫn chi tiết quy trình chuẩn bị hồ sơ tuyển chọn đề tài và các quy định mới của quy chế QLKH 2024, Chủ nhiệm các đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ 2025-2026 sẽ bám sát và triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: