Phản hồi thông tin về thông báo Kết luận số 56/KL-TTCP ngày 08/3/2022 của Thanh tra Chính phủ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Phản hồi thông tin về thông báo Kết luận số 56/KL-TTCP ngày 08/3/2022 của Thanh tra Chính phủ

10/05/2022

Những ngày gần đây có nhiều thông tin của báo chí phản ánh về thông báo Kết luận thanh tra số 56/KL-TTCP ngày 08/3/2022 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư; tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo, cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2015-2019 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Kết luận số 56/KL-TTCP).

Trước hết, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) xin cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Viện Hàn lâm để kịp thời đưa thông tin đến độc giả. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có hiện tượng một số báo đã đăng tải các thông tin chưa đầy đủ, chưa thực sự khách quan. Trên thực tế có một số nội dung báo chí phản ánh về khuyết điểm, vi phạm xảy ra tại Học viện Khoa học xã hội đã được Viện Hàn lâm chỉ đạo xử lý, khắc phục từ trước đó.

Sau khi nhận được Kết luận thanh tra, ngày 15/3/2022, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã thành lập Tổ Công tác và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện Kết luận số 56/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Viện Hàn lâm rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan báo chí góp phần phát hiện những khuyết điểm, hạn chế để từng bước xây dựng Viện Hàn lâm thực sự ổn định, phát triển.

Trân trọng! 

 

Các tin đã đưa ngày: