Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Minh gửi Thư chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Minh gửi Thư chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

02/03/2023

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Minh, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện Hàn lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể nữ viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2023 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023

Các tin đã đưa ngày: