Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026

25/11/2023

Chiều ngày 24/11/2023, tại Hội trường 3C, trụ sở 1B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ chính trị phân công đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, TS. Phan Chí Hiếu

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao quyết định Quyết định số 1007-QĐ/NSTW của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định do đồng chí Trương Thị Mai ký ngày 11/10/2023.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng dịp Viện Hàn Lâm sắp kỷ niệm 70 năm thành lập là một dấu ấn quan trọng trong sự phát triển chung của Viện Hàn lâm. Với bề dầy lịch sử đã có, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng vào việc tân Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục tạo đà vững chắc để Viện Hàn lâm phát triển ngày càng bền vững hơn trong giai đoạn tới, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học với tư cách là cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu cả nước.

Đồng chí Phan Chí Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết thêm, tại Đại hội XIII của Đảng, công tác lý luận được nhấn mạnh và định hướng rất cụ thể, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trực tiếp là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận, với yêu cầu cao: "Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, tư vấn về lý luận chính trị, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị đồng chí Phan Chí Hiếu triển khai các biện pháp cụ thể, kết hợp với nguồn lực sẵn có của Viện Hàn lâm thực hiện thực tốt các nhiệm vụ được giao theo hướng ngày càng hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Tân Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, TS. Phan Chí Hiếu chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đại biểu khách mời

 “Xin được chúc mừng đồng chí Phan Chí Hiếu và thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tôi cũng chúc mừng đồng chí trên cương vị này. Rất mong đồng chí tiếp tục phối hợp cùng với Hội đồng lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn của Bộ Chính trị trong ba việc lớn. Một là ngoài các nhiệm vụ nghiên cứu như tôi vừa nêu. Thứ hai là chắt lọc các kết quả nghiên cứu và thứ ba là xây dựng cơ chế phối hợp để chúng ta tạo một môi trường tốt nhất cho các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội theo tinh thần mới của văn kiện Đại hội 13 và trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt nhấn mạnh thêm.

Toàn cảnh Lễ công bố

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Chí Hiếu cảm ơn Đảng, Bộ Chính trị, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hứa sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình; dành nhiều thời gian, công sức và trí tuệ cho công việc của Hội đồng Lý luận Trung ương; Luôn nêu cao tinh thần cầu thị để nhanh chóng tiếp cận công việc mới và thực hiện thật tốt trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Hội đồng và của Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí cho rằng nhiệm vụ mới là vinh dự đầy tự hào nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, Với cương vị là Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Phó Chủ tịch Hồi đồng Lý luận Trung ương, đồng chí sẽ chủ động tích cực cùng Viện Hàn lâm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu lý luận, lý luận chính trị, phối hợp công tác nhuần nhuyễn và hiệu quả với Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Buổi lễ đã kết thúc trong không khí trang trọng và ấm áp với nhiều lời chúc mừng được gửi tới tân Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - TS. Phan Chí Hiếu.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: