Tập huấn công tác quốc phòng, quân sự, tự vệ năm 2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Tập huấn công tác quốc phòng, quân sự, tự vệ năm 2022

13/08/2022

Thực hiện Luật Quốc phòng số 22/2018/QH-14; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, Ngành, Trung ương và địa phương; Công văn số 3096/HD-TM của Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam hướng dẫn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hoạt động để thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị 09/CT/QU ngày 4/1/2022, ngày 12/8/2022, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm đã tổ chức tập huấn công tác quốc phòng, quân sự, tự vệ năm 2022 cho cán bộ kiêm nhiệm trong Ban chỉ huy quân sự, chỉ huy tự vệ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Đến dự và chỉ đạo tập huấn có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm.

TS. Đặng Xuân Thanh phát biểu chỉ đạo tại Tập huấn

Nội dung tập huấn gồm: Nghe thuyết trình “Cục diện thế giới thời gian gần đây có liên quan đến quốc phòng, quân sự của Việt Nam” do TS. Lê Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao thuyết trình; Tập huấn các nội dung liên quan đến quân sự, tự vệ dự bị động viên; Luyện tập kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan; hướng dẫn báo cáo, thống kê công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; động tác đội ngũ dân quân tự vệ tay không và đơn vị;…

TS. Lê Trung Kiên thuyết trình tại Tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tập huấn, TS. Đặng Xuân Thanh đã đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu đạt được của tập huấn và cho rằng đây là những nội dung quan trọng nhằm giúp các cán bộ đang phụ trách công tác dân quân, tự vệ có thêm các kiến thức bổ trợ cần thiết về chính trị, kĩ thuật, chiến thuật, phương án huấn luyện, chỉ huy, tham mưu tác chiến cấp cơ sở, nâng cao khả năng tác chiến, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ khi có tình huống xảy ra cả ở cơ quan và địa phương…

Thông qua thuyết trình và các nội dung tập huấn, các cán bộ đã được học tập, tiếp thu các nội dung về chính trị gồm: Công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương; Một số vấn đề mới về tình hình quốc phòng, an ninh thế giới, khu vực, trong nước và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta; Chức trách nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ; Tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ ở cơ sở. Đối với huấn luyện quân sự gồm các nội dung về điều lệnh đội ngũ tiểu đội, trung đội: Tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ; các hoạt động quan sát, phát hiện, công tác thu thập thông tin, báo cáo sát với tình hình thực tiễn đang diễn ra tại Viện Hàn lâm…

Toàn cảnh tập huấn công tác quốc phòng, quân sự, tự vệ năm 2022

Với các nội dung được thực hiện, Tập huấn đã làm tốt nhiệm vụ đặt ra, quán triệt những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời, cập nhật những nội dung mới có liên quan, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý huấn luyện, diễn tập và hoạt động của dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: