Tập huấn hoạt động khoa học và công nghệ theo quyết định của Thông tư 03/2023/TT-BTC và Thông tư 02/2023/TT-BKHCN
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Tập huấn hoạt động khoa học và công nghệ theo quyết định của Thông tư 03/2023/TT-BTC và Thông tư 02/2023/TT-BKHCN

08/07/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chiều ngày 7/7/2023, tại trụ sở 1B, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã diễn ra chương trình Tập huấn hoạt động khoa học và công nghệ theo quyết định của Thông tư 03/2023/TT-BTC và Thông tư 02/2023/TT-BKHCN, với sự tham gia của các cán bộ hiện đang làm công tác chuyên trách về quản lý khoa học tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

TS. Phạm Sỹ An, Phó Trưởng Ban Ban KHTC phát biểu tại Tập huấn

Phát biểu khai mạc Tập huấn, TS. Phạm Sỹ An, Phó Trưởng Ban Ban KHTC (VASS) cho biết Khóa học được tổ chức nhằm tập huấn các quy định của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Thông tư 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 và hướng dẫn nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 8/5/2023. Khóa học do bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài Chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tập huấn.

Theo đó, các nội dung do Bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày sẽ giúp cho những nhà quản lý, công chức, viên chức của Bộ hiểu rõ về nội dung chủ yếu của từng thông tư, làm rõ những điểm mới của hai Thông tư để khắc phục những bất cập của Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, trên cơ sở đó áp dụng thực tiễn trong xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học năm 2023 và xây dựng nhiệm vụ kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài Chính, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày các nội dung liên quan tại buổi Tập huấn

Với quy định tại 2 Thông tư mới, những bất cập liên quan tới ngày công lao động quy định tại Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN đã được khắc phục. Đồng thời, định mức thù lao với các chức danh khoa học được quy định tại thông tư mới cao hơn so với quy định cũ, sát hơn với điều kiện thực tế cũng tạo động lực cho những người làm nghiên cứu.

Mặt khác, việc ban hành Thông tư mới dẫn tới việc nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã phê duyệt theo Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hiện không thể triển khai thực hiện, trong khi Thông tư 02/2023/TT-BKHCN đến ngày 23/6/2023 mới có hiệu lực đòi hỏi những yêu cầu mới đối với công tác quản lý trong việc điều chỉnh kế hoạch khoa học và công nghệ đã được ban hành để phù hợp với quy định mới.

Toàn cảnh buổi Tập huấn

Bên cạnh đó, đối tượng áp dụng của hai Thông tư mới này khá rộng gồm: cán bộ quản lý, cán bộ kế hoạch, cán bộ kế toán và những công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nên đòi hỏi các đối tượng cần nghiên cứu kỹ thông tư và phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý khoa học và quản lý tài chính để áp dụng theo đúng quy định.

Buổi tập huấn đã thu hút sự quan tâm và trao đổi sôi nổi về những nội dung liên quan tới thông tư cũng như cách thức triển khai thực tế tại VASS trong các nhiệm vụ liên quan đến KH&CN thời gian tới./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: