Thông báo đấu giá tài sản xe ô tô Toyota
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo đấu giá tài sản xe ô tô Toyota

31/08/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt:

Trụ sở chính: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, tp Hà Nội

Văn phòng đại diện: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá:

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Tài sản đấu giá: Xe ô tô Toyota Corola, BKS 80M - 001.09.

Tài sản công thuộc quyền thanh lý của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chi tiết thông báo xin xem file đính kèm.

Nguồn: Văn phòng Viện Hàn lâm

Các tin đã đưa ngày: