Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

03/10/2023

Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tháo dỡ từ tòa nhà A trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá

Tên đơn vị: Văn Phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

2. Thông tin về tài sản đấu giá

Tên tài sản: Tài sản tháo dỡ từ tòa nhà A trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Giá khởi điểm: 716.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng./.)

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

 • Hồ sơ bao gồm: Tổ chức đấu giá nộp 01 bản tự chấm điểm theo thông báo này và bộ hồ sơ năng lực, đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.
 • Thời gian nhận hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm: Phòng Quản trị, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Tầng 12A (Nhà B), Số 1 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Người liên hệ trực tiếp: Ông Lê Huy Hoàng
 • Điện thoại liên hệ: 0902187858

Chi tiết xin xem file đính kèm!

Nguồn: Văn phòng Viện Hàn lâm

 

Các tin đã đưa ngày: