Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Viện Kinh tế Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Viện Kinh tế Việt Nam

11/08/2020

Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Viện Kinh tế Việt Nam.

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày: