Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý

14/07/2023

1. Thông tin đơn vị có tài sản đấu giá

Tên đơn vị: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình thành phố Hà Nội

Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá thanh lý 01 ô tô.

2. Thông tin tái sản đấu giá

Tài sản: Xe ô tô Toyota Corola. BKS: 80M-001.09

Giá khởi điểm: 72.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng)

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Hồ sơ bao gồm: Tổ chức đấu giá nộp 01 bản tự chấm điểm theo thông báo này và bộ hồ sơ năng lực, đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

- Thời gian nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ 08 giờ 00 phút, ngày 17/07/2023 đến 17 giờ 00 phút, ngày 21/07/2023 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật).

- Địa điểm: Phòng Quản trị, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Tầng 12A (Nhà B), số 1 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Người liên hệ trực tiếp: Bà Lê Thị Hồng Phượng

- Điện thoại liên hệ: 0984285200

Chi tiết xin xem file đính kèm

Nguồn: Văn phòng Viện Hàn lâm

 

Các tin đã đưa ngày: