Thư chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thư chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

05/02/2024

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tết cổ truyền của dân tộc năm 2024, Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có thư gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, toàn thể viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Viện Hàn lâm trân trọng đăng toàn văn Thư chúc Tết của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Các tin đã đưa ngày: