Thư chúc mừng của Chủ tịch Phan Chí Hiếu gửi các nhà khoa học, viên chức, người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thư chúc mừng của Chủ tịch Phan Chí Hiếu gửi các nhà khoa học, viên chức, người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

15/05/2024

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2024, Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng đăng Thư chúc mừng của Chủ tịch Phan Chí Hiếu gửi các nhà khoa học, viên chức, người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:

 

Các tin đã đưa ngày: