Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mời tư vấn thẩm định giá xe ô tô thanh lý
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mời tư vấn thẩm định giá xe ô tô thanh lý

03/05/2024

Kính gửi: Các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện thẩm định giá

Hiện nay, Văn phòng Viện Hàn lâm có nhu cầu tìm đơn vị tư vấn thẩm định giá xe ô tô để làm căn cứ phục vụ công tác thanh lý xe ô tô theo quy định.

Văn phòng Viện Hàn lâm đề nghị các tổ chức, đơn vị quan tâm gửi thư đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản và hồ sơ năng lực để có cơ sở lựa chọn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản trị, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, địa chỉ tầng 12A nhà B số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.6273.0408 (máy lẻ: 4410)

Thời hạn nhận thư đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản và hồ sơ năng lực: trước 11 giờ 00 phút ngày 07/5/2024.

Chi tiết thư mời xin xem file đính kèm!

Nguồn: Văn phòng Viện Hàn lâm

Các tin đã đưa ngày: