Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo bán thanh lý tài sản
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo bán thanh lý tài sản

05/12/2023

THÔNG BÁO

Về việc Bán thanh lý tài sản

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thông báo tổ chức bán thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, hỏng của các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam như sau:

1. Tài sản bán thanh lý: Tài sản, công cụ, dụng cụ cũ, hỏng của các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

2. Nguồn gốc tài sản là tài sản của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được giao quản lý và được phép bán thanh lý theo quy định của pháp luật

3. Mục đích bán thanh lý: Bán thanh lý

4. Giá bán mức thấp nhất: 75.394.056 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu ba trăm chín mươi tư nghìn không trăm năm mươi sáu đồng)

5. Tiền đặt trước: 7.000.000 (Bảy triêu đồng chẵn)

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản, trả giá:

  • Thời gian: ngày 06/12/2023 đến 08/1/20203. Trong giờ hành chính
  • Địa điểm xem tài sản: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Hảo, Điện thoại: 0989336454, địa chỉ Phòng Quản trị Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chi tiết Thông báo, xin xem file đính kèm

 

Các tin đã đưa ngày: