Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo bán thanh lý tài sản công cụ, dụng cụ cũ hỏng không còn sử dụng của các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo bán thanh lý tài sản công cụ, dụng cụ cũ hỏng không còn sử dụng của các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm

07/11/2022

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-VP ngày 7/11/2022 của Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt giá bán thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ cũ hỏng không còn sử dụng của các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, Văn phòng Viện Hàn lâm sẽ tổ chức bán thanh lý vào hồi 9h00 sáng Thứ 7 ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở số 01 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết Thông báo xin xem file đính kèm!

Nguồn: Văn phòng Viện Hàn lâm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: