Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

13/07/2021

VĂN PHÒNG VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ người có tải sản đấu giá:

Tên người có tài sản đấu giá: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Địa chỉ: số 1, Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, chắt lượng và giá khởi điểm của các tài sản đấu giá:

Xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA, số loại 626. BKS 80A-024.89 

Ô tô đã qua sử dụng. Năm sản xuất:  2000

Giá khởi điểm: 31.469.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Các tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá về Văn phòng Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Địa chỉ: số 1 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ 16h00 ngày 13/7/2021 đến 16h00 ngày 16/7/2021.

4. Thời gian công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Ngày 19/7/2021 trên Website của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (www.vass.gov.vn)

Chi tiết thông báo: xin xem file đính kèm.

Nguồn: Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 

Các tin đã đưa ngày: