Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2021
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2021

21/03/2021

Ngày 18/03/2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Phát động thi đua năm 2021 với phương châm hành động “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương và Phát triển” nhằm khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và Viện Hàn lâm.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại buổi lễ

Tham dự Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - khen thưởng; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí là Bí thư Đảng bộ, Bí thư Chi bộ các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; đại diện các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện cùng các tập thể và cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm năm 2020. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên tham dự theo hình thức trực tuyến.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, PGS.TS. Bùi Nhật Quang trao Quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm, TS. Đặng Xuân Thanh đã báo cáo kết quả thi đua năm 2020. Báo cáo nhấn mạnh, năm 2020, bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động, phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam; Năm 2020 cũng là năm cuối của phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Ban Tổ chức - Cán bộ và Văn phòng Viện Hàn lâm được trao tặng Cờ thi đua của Chủ tịch Viện Hàn lâm năm 2020

Thực hiện phương châm “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương và Phát triển”, các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm đã tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 -2020). Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm do Đảng và Nhà nước đề ra, tập trung chỉ đạo toàn Viện Hàn lâm không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua tiêu biểu như “Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2020)... phong trào thi đua gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ngoài ra Viện Hàn lâm đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Xác định công tác phòng chống dịch Covid- 19 sẽ tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong thời gian tới nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Hàn lâm và cộng đồng.

TS. Đặng Xuân Thanh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Với vị thế là cơ quan nghiên cứu đầu ngành về khoa học xã hội và nhân văn, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, chủ động đề xuất và có báo cáo tư vấn về những vấn đề khoa học xã hội cơ bản, cấp bách cả trong nước và quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận. Các phong trào thi đua đã gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đem lại hiệu quả thiết thực; thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng.

Với thành tích đạt được, năm 2020, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á vinh dự được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; 05 đơn vị đã được tặng Cờ thi đua Viện Hàn lâm, 127 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 54 cá nhân và 29 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm, 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 06 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” là Thủ trưởng các đơn vị cấp vụ/ viện và tương đương trở lên.

Hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch Viện Hàn lâm, đại diện các đơn vị: Viện Dân tộc học; Viện Nghiên cứu Tôn giáo; Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á...đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các nội dung và mục tiêu trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2021, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác và hoạt động phong trào tại đơn vị để đạt được kết quả cao nhất.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh trao Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho cá nhân đạt Chiên sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm năm 2020

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu chỉ đạo và phát động Thi đua tại buổi lễ, PGS.TS. Bùi Nhật Quang nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và các cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020 được Đảng, Nhà nước và các bộ ban ngành đánh giá cao và ghi nhận. Nhằm phát huy tinh thần đổi mới, khuyến khích sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, từng bước hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác, PGS Chủ tịch nhấn mạnh:

(1) cần cụ thể hóa đường lối, chủ trương và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, từng bước vận dụng vào chương trình, hành động tại các đơn vị trực thuộc; (2) xây dựng định hướng, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm phù hợp với thực tiễn và có những đóng góp thiết thực hơn cho Chính phủ; (3) Đưa phương châm và khẩu hiệu phát động thi đua vào nề nếp, thực chất, từng bước triển khai áp dụng thí điểm kết quả xếp hạng của các đơn vị theo bộ chỉ số KPIs nhằm tạo đột phá công tác bình xét, xếp loại thi đua, khen thưởng hàng năm.

Bên cạnh đó, PGS Chủ tịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội Viện Hàn lâm và các Đảng bộ, chi bộ thực hiện đúng phương châm phát triển, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua, để Viện Hàn lâm xứng đáng là cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn của cả nước.

Toàn cảnh Lễ phát động thi đua năm 2021

Kết thúc Lễ phát động thi đua là lễ ký giao ước thi đua năm 2021 của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và  trực thuộc Viện Hàn lâm.

Nguyễn Thu Trang

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: