Bài phát biểu của Lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Bài phát biểu của Lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước

25/08/2015

Kính thưa GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong khí thế hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, với niềm phấn khởi, tự hào; được sự đồng ý và chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Ban Tổ chức - Cán bộ cùng Văn phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính và Ban Hợp tác quốc tế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống các ngành: Tổ chức nhà nước, Văn phòng hành chính nhà nước, Tài chính và Ngoại giao Việt Nam.

Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi thay mặt toàn thể công chức, viên chức Ban Tổ chức - Cán bộ và những người làm công tác tổ chức, cán bộ trong toàn Viện Hàn lâm xin được gửi đến GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cùng Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm những tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thiết thực đối với công tác tổ chức, cán bộ trong thời gian qua, giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao phó.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin trân trọng gửi đến quý vị đại biểu nguyên là lãnh đạo các cơ quan chức năng của Viện Hàn lâm nói chung, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ nói riêng qua các thời kỳ lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm trước đây cũng như hôm nay.

Xin gửi tới toàn thể anh chị em làm công tác tổ chức, cán bộ trong toàn Viện Hàn lâm những tình cảm chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí!

Trong giờ phút trang trọng của Lễ Kỷ niệm hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, cách đây 70 năm vào ngày 28/8/1945, khi thành lập Chính phủ lâm thời, đã thành lập Bộ Nội vụ trong cơ cấu Chính phủ và phân công đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng đầu tiên, để từ đó đến nay, ngày 28/8 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước.

Đối với công tác tổ chức - cán bộ của Viện Hàn lâm. Như chúng ta biết, tiền thân của Viện Hàn lâm là Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học được thành lập ngày 02/12/1953. Thời điểm đó, có lẽ do mới bắt đầu xây dựng, quy mô còn khiêm tốn, và nhiệm vụ chủ yếu khi đó là sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn các tài liệu khoa học, nên trong cơ cấu của Ban chưa có bộ phận chuyên trách làm công tác tổ chức - cán bộ.

9 năm sau đó, vào ngày 4/4/1962, khi Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 43/CP thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước, trong cơ cấu bộ máy có Ban Khoa học xã hội cùng các Viện: Văn học, Sử học, Kinh tế, Triết học, thì cơ quan chuyên trách về tổ chức, cán bộ là Vụ Tổ chức cán bộ đã được thành lập.

Đến năm 1965, Viện Khoa học xã hội tách ra khỏi Ủy ban Khoa học nhà nước, trong cơ cấu bộ máy của Viện khi đó có 4 Viện nghiên cứu, cùng Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng;

Năm 1967, khi Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 117-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, bên cạnh 5 Viện nghiên cứu: Triết học, Kinh tế, Sử học, Văn học, Luật học, cùng Thư viện Khoa học xã hội và Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục được khẳng định là một đơn vị thuộc Ủy ban.

Năm 1990, Ủy ban khoa học xã hội nhà nước được đổi tên thành Viện KHXH Việt Nam. Năm 1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/CP thành lập Trung tâm KHXH&NV Quốc gia trên cơ sở Viện KHXH Việt Nam, lúc đó các Vụ nói chung được đổi tên thành Ban, và Ban Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thành lập từ năm 1975 được sáp nhập vào Ban Tổ chức - Cán bộ thành Ban Tổ chức Cán bộ và Đào tạo.

Năm 2008, theo Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ, trong cơ cấu tổ chức của Viện KHXH Việt Nam, Ban Tổ chức Cán bộ và Đào tạo lại được đổi tên thành Ban Tổ chức Cán bộ và tiếp tục duy trì từ đó đến nay trong cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Hiện nay, Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị thuộc Viện Hàn lâm, có 16 công chức, viên chức, 5 phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch Viện mọi mặt về công tác tổ chức - cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; chế độ, chính sách tiền lương, ngạch, bậc công chức, viên chức; bảo vệ chính trị nội bộ.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Trên đây là những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Ban Tổ chức - Cán bộ. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi thời kỳ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, của Lãnh đạo Viện Hàn lâm qua các thời kỳ, công tác tổ chức - cán bộ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Ban Tổ chức - Cán bộ, Đảng, Nhà nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ngành Tổ chức nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho Ban, như: Huân chương Lao động Hạng 3 năm 2010, “Cờ Thi đua của Chính phủ” năm 2009, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008, Cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương năm 2013, nhiều Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương, của Bộ Nội vụ; nhiều Cờ Thi đua của Viện Hàn lâm; Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm; danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” của Viện Hàn lâm và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là niềm tự hào sâu sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ và công tác tổ chức, cán bộ trong toàn Viện Hàn lâm nói chung rất nặng nề, đòi hỏi mỗi công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ phải nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2018 nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả với nhiều giải pháp đột phá nhằm góp phần hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao..

Thời gian tới, những người làm công tác tổ chức cán bộ chúng ta cần tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ và lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị để tổ chức thực hiện công tác tham mưu, giúp các cấp lãnh đạo ban hành các văn bản hướng dẫn và quản lý công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo thiết thực, hiệu quả.

2. Đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là việc phấn đấu xây dựng thành công Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nói riêng, Viện Hàn lâm nói chung trình Bộ Nội vụ phê duyệt để làm căn cứ cho công tác tuyển dụng có chất lượng, sử dụng và quản lý có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toàn Viện Hàn lâm. Tiếp tục đổi mới cách lựa chọn, thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ bằng cách tổ chức thi tuyển theo văn bản số 202-TB/TW thông báo kết luận của Bộ Chính trị.

3. Tiếp tục đổi mới cơ cấu, tổ chức và hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ, chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp của Viện Hàn lâm.

4. Đổi mới công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo chức danh, theo yêu cầu của vị trí việc làm; nghiên cứu, xây dựng các đề án nhằm tổ chức triển khai thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 13/4/2015 phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ công chức, viên chức và trong hoạt động công vụ, chuyên môn. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

6. Chú trọng, quan tâm nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và bám sát tình hình thực tế để kịp thời tham mưu, tư vấn có hiệu quả với các cấp lãnh đạo thực hiện chế độ, chính sách tôn vinh, đãi ngộ đối với đội ngũ  các nhà khoa học cũng như cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước nói chung, ôn lại truyền thống vẻ vang của công tác tổ chức cán bộ của Viện Hàn lâm nói riêng để nâng cao ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng tình cảm và ý chí, toàn thể của công chức, viên chức; quyết tâm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm trong giai đoạn mới.

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự phối hợp, đoàn kết, nhất trí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; với tâm huyết, trách nhiệm nghề nghiệp của mình,  những người làm công tác tổ chức cán bộ chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vững bước phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó.

 Một lần nữa xin được thay mặt toàn thể công chức, viên chức Ban Tổ chức - Cán bộ kính chúc các vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Các tin đã đưa ngày: