Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho Nhật Bản mượn 24 hiện vật để trưng bày
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho Nhật Bản mượn 24 hiện vật để trưng bày

15/04/2013

Từ ngày 15/4/2013 đến hết tháng 6/2013, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng) sẽ cho Nhật Bản mượn 24 hiện vật để trưng bày về trang phục của người Lô Lô, Thái, Hmông và một số hình ảnh về cuộc sống của ba dân tộc này.

 

Số hiện vật nêu trên sẽ được Nhật Bản giới thiệu đến công chúng trong trưng bày Việt Nam – câu chuyện vĩ đại tại Bảo tàng Quốc gia Kyushu, thành phố Fukuoka. 

Đây là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng quốc gia Kyushu và một số bảo tàng khác của Việt Nam trong đó có Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Trưng bày là một trong những hoạt động được Nhật Bản tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm (1973 - 2013) thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt – Nhật.

Một số cán bộ phụ trách công tác bảo quản của Bảo tàng đã tới Bảo tàng Quốc gia Kyushu làm thủ tục bàn giao hiện vật và giám sát việc thực thi trưng bày của các hiện vật nói trên. PGS.TS.Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng cũng sẽ đến Nhật Bản tham dự lễ khai mạc trưng bày.

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: