Bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn phòng
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn phòng

14/12/2012

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

   

 

     

Theo Quyết định số 1946/QĐ-KHXH của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ngày 07 tháng 12 năm 2012, ThS. Bùi Ngọc Quang, Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổng hợp, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam được điều động và bổ nhiệm về nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Chủ tịch Viện chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Ngọc Quang: Cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác; nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Đồng chí tân Phó Chánh Văn phòng chân thành cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam và hứa với Chủ tịch Viện sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở cương vị công tác mới./. 

Nguyễn Vũ

 

Các tin đã đưa ngày: