Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

01/04/2013

Sáng ngày 18/03/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2013 – 2018 cho PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Võ Khánh Vinh trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, tân Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

 

Tới dự buổi lễ có GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;  TS. Lê Huy Hoàng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật và toàn thể cán bộ, viên chức Viện Nhà nước và Pháp luật.

Theo Quyết định số 328/QĐ-KHXH ngày 04/3/2012 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Trưởng phòng Luật so sánh được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Võ Khánh Vinh đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Võ Khánh Vinh chúc mừng và giao nhiệm vụ công tác cho PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh. Giáo sư Phó Chủ tịch mong muốn PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh tiếp tục thể hiện khả năng của mình không chỉ trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế mà còn quan tâm và giúp đỡ các cán bộ nghiên cứu trẻ trong Viện; hy vọng PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh sẽ là người giúp việc hiệu quả cho Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật trong những lĩnh vực công tác được phân công./.

Các tin đã đưa ngày: