Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội

06/03/2013

Ngày 05 tháng 3 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 cho PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách to lớn đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hà trên cương vị mới: Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội – một tạp chí đa ngành và liên ngành, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Để phát triển hơn nữa Tạp chí, bằng kinh nghiệm công tác của mình, Chủ tịch Viện Hàn lâm mong muốn đồng chí tiếp tục có những cải tiến, tổ chức và quy tụ được lực lượng của Tạp chí, của đội ngũ cộng tác viên và đặc biệt, đưa ra các ý tưởng mới để Tạp chí thể hiện xứng tầm là Tạp chí lớn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

 

 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa TS. Vi Quang Thọ, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội

 

 

 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Tân Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: