Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2012 - 2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2012 - 2017

02/12/2012

Ngày 01 tháng 12 năm 2012, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Quyết định số 1888/QĐ-KHXH do Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng ký ngày 29/11/2012 bổ nhiệm TS. Vũ Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, kiêm Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Chủ tịch Viện chúc mừng và giao nhiệm vụ cho TS. Vũ Hùng Cường: cần nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt đúng chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; phải trở thành hạt nhân đoàn kết, quy tụ tập hợp, sử dụng và bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế nhiệm đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo cấp Trung tâm; cần thực thi chính sách công tâm, hài hòa giữa chính quyền với chi ủy và các tổ chức xã hội trong Trung tâm, hài hòa lợi ích giữa các cán bộ trong Trung tâm; cần tích cực và năng động trong tổ chức khai thác các nguồn lực tài chính cho Trung tâm, tạo môi trường làm việc để cán bộ Trung tâm sống được bằng nghề và phát triển; tạo môi trường liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và chủ động mở biên quan hệ với các cơ quan, tổ chức ngoài Viện…

TS. Vũ Hùng Cường cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của Chủ tịch Viện và các đồng chí lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, của Thường vụ Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam, cảm ơn những đóng góp quan trọng của TS. Đặng Thị Thanh Hà trên cương vị lãnh đạo Trung tâm thời gian qua, và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm và các cán bộ Trung tâm đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao./.

 

                                                                                                                                                                                Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: