Chỉ định bổ sung Bí thư Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên – Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Chỉ định bổ sung Bí thư Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên – Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

30/03/2015

Chiều ngày 24 tháng 3 năm 2015, tại Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Chỉ định bổ sung Bí thư chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Quyết định Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Tới dự Lễ công bố có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn; PGS.TS Trần Minh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng tân Bí thư và tân Phó Viện trưởng

Theo Quyết định số 249/QĐ-ĐU ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Nguyễn Duy Thụy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên được chỉ định bổ sung Bí thư Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Theo Quyết định số 577/QĐ-KHXH ngày 13  tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS Lương Thy Cân được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao quyết định, giao nhiệm vụ cho TS. Nguyễn Duy Thụy, TS. Lương Thy Cân và nhấn mạnh: trên cương vị Bí thư Chi bộ; Phó Viện trưởng, các đồng chí cần phát huy tốt nhất các phẩm chất, năng lực của mình để xây dựng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phát triển, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước. Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm mong rằng Ban lãnh đạo mới đoàn kết nhất trí cao cùng với tập thể cán bộ, công chức, viên chức  vượt qua những thách thức khó khăn trước mắt để tiếp tục thực hiện tốt chức năng do Viên Hàn lâm giao phó.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm  trao quyết định và tặng hoa cho TS. Nguyễn Duy Thụy

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trao quyết định và tặng hoa cho TS. Lương Thy Cân

     

Tân Bí thư, tân Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng, chăm lo cho việc ổn định tổ chức của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Các đồng chí xin hứa trên cương vị công tác mới sẽ củng cố khối đoàn kết của Viện ngày càng vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phát triển vững mạnh./.

 Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Các tin đã đưa ngày: