Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi thăm và làm việc tại Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi thăm và làm việc tại Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

25/08/2014

Từ ngày 23/8/2014 đến ngày 24/8/2014, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có chuyến thăm và làm việc tại Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (Viện Tây Nguyên) theo chương trình công tác hướng về cơ sở. Tham gia đoàn công tác có TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ và ThS. Nguyễn Thủy Lan, Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch-Tài chính thuộc Viện Hàn lâm.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc   Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Viện Hàn lâm tại Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

.

Thăm và làm việc với Ban Quản lý Dự án và các bên có liên quan tại công trường xây dựng Nhà làm việc nghiên cứu và Thư viện Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị quản lý, thi công, giám sát tích cực triển khai công việc đúng tiến độ, nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn trong thi công, hợp pháp về các chứng từ tạm ứng, thanh quyết toán giải ngân.

Thăm phòng làm việc và nơi ở của anh chị em cán bộ, viên chức sau khi Viện Tây Nguyên chuyển từ Hà Nội vào, Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm hài lòng về điều kiện làm việc và nơi ở của cán bộ, viên chức của Viện đồng thời đánh giá cao và biểu dương Viện Tây Nguyên và các cơ quan chức năng giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm đã tích cực, khẩn trương triển khai nhiệm vụ chuyển trụ sở an toàn về tài sản và con người.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác thăm công trường xây dựng Nhà làm việc nghiên cứu và Thư viện Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên    GS. TS.  Nguyễn  Xuân  Thắng  và  Đoàn  công  tác  chụp ảnh  lưu  niệm  với  tập thể Viện  Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

.

Làm việc với toàn bộ cán bộ, viên chức của Viện hiện đang có mặt tại đơn vị, Chủ tịch Viện Hàn lâm nghe báo cáo của lãnh đạo Viện, ý kiến trao đổi cũng như tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của anh chị em trong đơn vị, nhất là của cán bộ, viên chức trẻ và ý kiến trao đổi chuyên môn của Ban Tổ chức-Cán bộ và Ban Kế hoạch–Tài chính, Chủ tịch Viện Hàn lâm khẳng định Lãnh đạo Viện Hàn lâm  luôn tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của Viện, đặc biệt tin tưởng vào đội ngũ cán bộ trẻ. Chủ tịch cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện phát huy tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; sớm có phương án kiện toàn cấp ủy, đội ngũ lãnh đạo các cấp; tạo điều kiện cho cán bộ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học; mở rộng hợp tác, tham gia nghiên cứ khoa học; xây dựng Đề án vị trí việc làm và Chiến lược phát triển của Viện theo yêu cầu và hướng dẫn của Viện Hàn lâm. Ngoài ra, Giáo sư Chủ tịch cũng đề nghị các đơn vị chức năng giúp việc Chủ tịch thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện theo quy định để Viện Tây Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và ngày càng phát triển. Về các đề xuất kiến nghị của Viện Tây Nguyên theo cơ chế đặc thù, Viện tổng hợp báo cáo bằng văn bản và giao Ban Tổ chức-Cán bộ làm đầu mối chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, tham mưu trình lãnh đạo Viện Hàn lâm quyết định.

Đoàn công tác của Chủ tịch Viện Hàn lâm còn có nhiều hoạt động giao lưu khác với toàn thể cán bộ, công chức viên chức của Viện Tây Nguyên nhằm tiếp tục chia sẻ và động viên anh chị em trong đơn vị.

Chuyến công tác của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn tại Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên thành công tốt đẹp.

TS. Trần Minh Tuấn

 

Các tin đã đưa ngày: