Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ, thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2018
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ, thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2018

07/01/2018

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ, Lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững trong kế hoạch năm 2018 (lần thứ 2)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ (MSCT: KHCN-TNB/l4-19), lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững thực hiện trong kế hoạch năm 2018.

Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: