Chương trình Nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ" thông báo kêu gọi đề xuất nghiên cứu
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Chương trình Nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ" thông báo kêu gọi đề xuất nghiên cứu

21/02/2014

Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” kêu gọi đề xuất nghiên cứu với chủ đề "Xã hội hóa Giáo dục: các vấn đề liên quan đến lựa chọn, chất lượng, bình đẳng và công bằng xã hội".

Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam, do Trung tâm Phân tích và Dự báo phối hợp với Đại học Oxford (Vương quốc Anh) và Tổng cục Thống kê thực hiện, kêu gọi sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh tham gia viết bài nghiên cứu định lượng về chủ đề xã hội hóa giáo dục tại Việt Nam.

Các đề cương nghiên cứu được chấp nhận sẽ được tiếp cận với bộ số liệu Điều tra trường học tại Việt Nam cũng như bộ số liệu điều tra định lượng từ vòng 1 đến vòng 3 thực hiện tại Việt Nam. 

Đối tượng đăng ký tham gia: các cán bộ, nghiên cứu viên, các học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Yêu cầu: sử dụng thông thạo tiếng Anh. Bài nghiên cứu phải được thực hiện bằng tiếng Anh.

Thời hạn: Đề xuất nghiên cứu xin gửi qua email đến địa chỉ younglives.vn@gmail.com muộn nhất vào ngày 31/3/2014

Nếu được chấp thuận, báo cáo cuối cùng sẽ phải nộp vào ngày 30/9/2014

Các bài nghiên cứu được hội đồng tuyển chọn thông qua sẽ được tài trợ 2500 USD/ £1,500 bảng Anh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem thông báo ở file đính kèm

 

Các tin đã đưa ngày: