Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

12/11/2017

Chiều ngày 10/11/2017, tại Hội trường lớn, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Đại hội

Về phía Viện Hàn lâm có GT.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng Đoàn thể Viện Hàn lâm; TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh, ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Viện hàn lâm; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị, các ban chức năng và toàn thể 139 hội viên Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm.

Đồng chí đại tá Nguyễn Văn Trượng, Trưởng ban pháp luật Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cũng đến dự và thay mặt Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng tới Đại hội; Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Uỷ viên BCH Hội Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, cụm trưởng cụm 3, khối Cựu chiến binh cơ quan bộ ngành Trung ương cũng đến dự với Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Toàn cảnh Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Nghĩa tình”, Đại hội có nhiệm vụ: Thứ nhất: Tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB lần thứ II, nhiệm kỳ 2009-2017; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp để đẩy mạnh công tác Hội nhiệm kỳ mới; Thứ hai: Bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm theo đúng quy định của Điều lệ của Hội Cựu chiến binh, Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, đã thảo luận, tham luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị và nhất trí thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017; thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm lần thứ II, nhiệm kỳ 2009-2012; đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2017-2022, nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội, đóng góp vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tăng cường sức mạnh đoàn kết trong cơ quan, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cổ vũ, động viên toàn thể hội viên ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo sức ảnh hưởng lôi cuốn cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện Hàn lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm nhiệm kỳ tới quan tâm tới một số nhiệm vụ: Một là, tổ chức Hội Cựu chiến binh cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy Viện Hàn lâm, các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc tăng cường sự lãnh đạo đối với các tổ chức chính trị, đoàn thể; Hai là, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội, các hoạt động của Hội phải luôn gắn với việc thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu phấn đấu; đề cao tính kỷ luật, tính tự giác trong mọi hoạt động công tác; Ba là, các kế hoạch công tác của Hội cần phải thiết thực, cụ thể, gắn sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quan tâm đến đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; Bốn là, cần đổi mới hoạt động công tác, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của từng hội viên, thực hiện phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái và các hiện tượng tiêu cực; ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm; Năm là, chủ động phối hợp với các đơn vị, quan tâm tạo điều kiện cho các Chi hội và hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, phát huy trí tuệ, khả năng trong công tác nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu khoa học, đóng góp vào thành tích chung của Viện Hàn lâm; Sáu là, xây dựng tập thể Hội đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm cần phân công rõ nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, thiết thực.

Theo đó, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn hi vọng, với truyền thống anh dũng trong chiến đấu đánh đuổi quân thù để giải phóng và bảo vệ Tổ quốc của người chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ”, với tinh thần vượt khó vươn lên của Cựu chiến binh Việt Nam nói chung, Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, nêu cao tinh thần tự lực, chủ động, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra.

TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tặng hoa tri ân các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2009-2017 Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022</br></br>
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là diễn đàn quan trọng để các cựu chiến binh Viện Hàn lâm phát biểu, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022, nâng cao chất lượng công tác Hội, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức chính trị đồng hành với đồng hành với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.

 

Nguyễn Xuân Khoát

Các tin đã đưa ngày: