Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

11/06/2015

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/BCĐTW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo Trung ương) khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) tại một số địa phương, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, ngày 04/6/2015, Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương số 2 do đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm).

PGS.TS. Đinh Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, <br>Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Viện Hàn lâm<br> trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc với Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương có đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở Viện Hàn lâm, Thủ trưởng và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị Văn phòng Viện Hàn lâm, Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Học viện Khoa học xã hội. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở Viện Hàn lâm – Chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Viện Hàn lâm và các đơn vị tham dự hội nghị, PGS.TS. Đinh Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Viện Hàn lâm; TS. Nguyễn Bùi Nam, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; TS. Nguyễn Xuân Cường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc đã trình bày các báo cáo về việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian qua, đề xuất phương hướng nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ của Viện Hàn lâm và của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm trong thời gian tới; các thành viên Ban Chỉ đạo Viện Hàn lâm phát biểu ý kiến đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, làm rõ và sâu sắc hơn trong tổ chức và cách thức tiến hành quy chế dân chủ cơ sở trên từng mảng, lĩnh vực và chuyên ngành công tác.   

Hầu hết nội dung các báo cáo và ý kiến xây dựng đều tập trung và đánh giá cao cách thức tổ chức thực hiện, kết quả đạt được và khẳng định việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ đã được triển khai đều khắp trên toàn bộ các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện theo sát và đúng với Chỉ thị 20-CT/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở; đánh giá hiệu quả tổ chức triển khai việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình dân chủ cơ sở; sự tác động của quy chế dân chủ ở cơ sở đến việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hành dân chủ; việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở với việc củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cả hệ thống chính trị. Khẳng định công tác dân chủ trong Viện Hàn lâm thường xuyên cải cách trên cơ sở phân tích các ưu khuyết điểm, những tồn tại, hạn chế để rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm thành định hướng xây dựng nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới và là thành tố có hiệu quả để thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TƯ và các quy định khác của Đảng và Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, cũng đề xuất và kiến nghị Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương theo thẩm quyền đề nghị các cấp, bộ, ngành quản lý nhà nước tạo điều kiện và quan tâm hơn nữa để Viện Hàn lâm được tổ chức thực hiện quy chế dân chủ một cách sâu sắc, hiệu quả, toàn diện trên các mặt công tác nghiên cứu khoa học; tư vấn, phản biện; tham mưu, hoạch định chính sách; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, và dân chủ trong thực hiện các chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức trong Viện Hàn lâm.

    Toàn cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến được nêu, các thành viên của Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành chất vấn, chia sẻ, tìm hiểu và làm rõ thêm những vướng mắc, khó khăn, thuận lợi, bất cập trong cơ chế, thể chế tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và đặt ra yêu cầu thực hiện dân chủ của Viện Hàn lâm trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Đoàn Khảo sát khẳng định: Đoàn công tác đánh giá cao các kết quả đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ ở Viện Hàn lâm là thiết thực, hiệu quả và chất lượng. Nêu cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, tính năng động, sáng tạo của các cấp ủy, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm đã thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương, cũng như các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, đồng chí cũng khẳng định sẽ chuyển toàn bộ các đề xuất, kiến nghị, ý kiến trao đổi của các thành viên Ban Chỉ đạo Viện Hàn lâm cũng như ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc với Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương thành văn bản để báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan chức năng.

Thay mặt, Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở Viện Hàn lâm phát biểu cảm ơn đồng chí Trưởng đoàn cùng các thành viên của Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương đã đến thăm, kiểm tra và làm việc về thực hiện quy chế dân chủ tại Viện Hàn lâm; đồng thời, khẳng định Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của Đoàn khảo sát để nâng tầm chất lượng và có nhiều đóng góp hơn nữa đối với việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nói chung và trong toàn Viện Hàn lâm nói riêng./.    

Đỗ Tuấn Thành

 

 

Các tin đã đưa ngày: