Đoàn lãnh đạo cấp cao Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chúc tết và kiểm tra các đơn vị trực thuộc
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Đoàn lãnh đạo cấp cao Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chúc tết và kiểm tra các đơn vị trực thuộc

17/02/2016

Trong hai ngày 16 và 17/02/2016, đoàn lãnh đạo cấp cao Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm dẫn đầu đã đến chúc tết và kiểm tra một số đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chúc tết tại<br> Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Cùng tham gia đoàn công tác có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Viện Hàn lâm, các ban chức năng giúp việc Chủ tịch Viện, các tổ chức đoàn thể của Viện Hàn lâm.

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, sau khi nghe PGS.TS. Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng) báo cáo tình hình đơn vị trong thời gian nghỉ tết và công tác chuẩn bị cho các hoạt động sau nghỉ tết, Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng đã phát biểu chúc tết toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bảo tàng, chúc mừng và đánh giá cao các thành tích, hướng đi và cách làm của Bảo tàng trong những năm gần đây, nhất là năm 2015, đặc biệt là trong các quan hệ hợp tác với bảo tàng các tỉnh; thực hiện tốt hợp tác quốc tế. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh, năm 2016 là năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm 2016-2021, vì vậy Bảo tàng cần có những bứt phá mới, nhất là trong quan hệ hợp tác với bảo tàng các tỉnh, cần gắn với đặc sắc văn hóa tộc người, cần tăng cường hợp tác nghiên cứu liên ngành và đa ngành với các viện chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm để làm tăng thêm minh chứng và làm sâu sắc hơn trong hoạt động trưng bày. Hoạt động hợp tác quốc tế của Bảo tàng có nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn khu trú ở các quan hệ truyền thống, cần mở rộng để đa dạng hóa hoạt động nghiên cứu và trưng bày, đẩy mạnh hình thức hợp tác mượn hiện vật để làm phong phú hơn hiện vật và trưng bày tại Bảo tàng, góp phần nhấn mạnh giá trị và tầm quan trọng của trụ cột văn hóa xã hội trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý Bảo tàng về một số công việc còn dang dở, đặc biệt là cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện và hiện đại hóa tòa nhà Đông Nam Á theo hướng phải gắn liền với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Bảo tàng; kiện toàn ban lãnh đạo, các phòng chuyên môn; chú trọng tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ bảo tàng viên; cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho cán bộ; phát huy bản sắc của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trực thuộc Viện Hàn lâm.

    Đoàn chúc tết tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn

Tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm và đoàn công tác đã chúc tết 4 đơn vị đóng cùng trụ sở bao gồm Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Gia đình và Giới. Đây là trụ sở đầu tiên của Ủy ban Khoa học xã hội, nơi quy tụ giới nghiên cứu đầu tiên xây dựng Viện Hàn lâm ở khối Văn, Sử, Địa. Hiện nay là nơi tập trung của 4 cơ quan nghiên cứu quan trọng của Viện Hàn lâm, có sự gắn kết chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thực hiện chức năng nhiệm vụ, xây dựng nét mới trong nghiên cứu liên ngành và đa ngành. Theo kế hoạch, Viện Hàn lâm sẽ đầu tư xây dựng tòa nhà khối Khoa học nhân văn tại trụ sở theo hướng hiện đại, khang trang, tiện nghi.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo 04 Viện nghiên cứu đã báo cáo ngắn gọn về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của các đơn vị tại trụ sở và bước đầu triển khai nhiệm vụ công tác đầu năm 2016, cụ thể là công tác nghiên cứu khoa học và quản lý các hoạt động khoa học; triển khai đăng ký các đề tài cấp Bộ và cơ sở; họp bàn các phương hướng hoạt động trong  năm 2016 - 2017, gắn với giai đoạn 5 năm (2020 - 2025)...

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng đoàn chúc tết, phát biểu chúc mừng nhân dịp đầu xuân, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ sự vui mừng về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán chu đáo, an toàn tại trụ sở; đồng thời ghi nhận những thành tựu của 4 viện đạt được trong năm 2015, thể hiện qua kết quả và giá trị thực tiễn cao của các đề tài nghiên cứu và sự nỗ lực lớn trong việc chuẩn bị, triển khai các chương trình, nhiệm vụ được giao (chương trình gia đình và giới, chương trình Tây Nguyên, chương trình Tây Nam Bộ...). Giao nhiệm vụ cho 04 viện nghiên cứu trong năm 2016, Giáo sư Chủ tịch nhấn mạnh vào các nội dung chính: (1) Triển khai các nhiệm vụ được giao theo từng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; (2) Xây dựng nhiệm vụ và cụ thể hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn từ văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII gắn với hoạt động thực tiễn tại đơn vị; tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội, góp phần đưa nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống; (3) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; định hướng xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp ở các đơn vị; (4) Tăng cường sự phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu liên ngành, đa ngành thông qua liên kết tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề, góp phần tạo nên sự đồng bộ, thống nhất trong nghiên cứu khoa học.

Đoàn chúc tết tại trụ sở 176 Thái Hà   Toàn cảnh buổi chúc tết tại trụ sở 1B Liễu Giai

Tại 2 trụ sở 176 Thái Hà và trụ sở số 1B Liễu Giai, Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm và đoàn công tác đã đến chúc tết các viện: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị thế giới; Viện Nghiên cứu Châu Âu; Viện Thông tin Khoa học xã hội; Viện Kinh tế Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các viện nghiên cứu chuyên ngành báo cáo tình hình đơn vị trong thời gian nghỉ tết và triển khai nhiệm vụ trong năm mới, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã chúc mừng, biểu dương những thành tích nổi bật đạt được ở mỗi viện trong năm 2015.

Phát biểu giao nhiệm vụ mới đầu xuân 2016, Giáo sư Chủ tịch nhấn mạnh đến những điểm cần lưu ý trong việc tổ chức, điều hành, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của Viện Hàn lâm trong năm mới: Tham gia quy hoạch, hiện đại hóa trụ sở nhằm tạo điều kiện tăng cường hướng nghiên cứu liên ngành, đa ngành giữa các viện thuộc khối quốc tế; Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn từ văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, xây dựng chuyên mục riêng cho các tạp chí trực thuộc các viện nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu theo hướng hiệu quả và có giá trị thực tiễn cao; Định hướng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nghiên cứu, đặc biệt là cán bộ trẻ cần trau dồi ngoại ngữ song song với công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu phát triển của các viện trong bối cảnh hội nhập đang diễn ra sâu rộng; Khẩn trương hoàn tất đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ trong năm 2016…

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các đơn vị nghiên cứu sẽ củng cố đoàn kết, phối hợp chặt chẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao vị thế của Viện Hàn lâm, góp sức vào sự phát triển chung của đất nước trong thời gian tới.

Buổi gặp mặt chúc tết đầu xuân diễn ra trong bầu không khí hào hứng, đoàn kết, trách nhiệm, các cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc đã nhận được những lời chúc tốt đẹp từ đoàn chúc tết nhân dịp đầu xuân Bính Thân 2016 - hứa hẹn một năm gặt hái nhiều thành công và thắng lợi mới.

PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: