Đoàn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và đoàn công tác liên ngành làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Đoàn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và đoàn công tác liên ngành làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

22/08/2014

Trong chương trình hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội, ngày 21/8/2014, đoàn Ủy ban và đoàn công tác liên ngành đã đến làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách KH&CN năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghị định 115/2005/N-CP, 96/2010/N-CP, 80/2007/N-CP).

 

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc

 

Tham gia đoàn công tác, về phía Ủy ban KH,CN&MT có đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban; các đồng chí Lê Bộ Lĩnh, Nguyễn Vinh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; các đồng chí Trần Thị Quốc Khánh, Phùng Đức Tiến, Lê Hồng Tịnh, Ủy viên Thường trực Ủy ban. Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, có đồng chí Trần Quốc Khánh.

Tham gia đoàn làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ và các chuyên viên của Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện, và các lãnh đạo và chuyên viên các Ban chức năng của Viện Hàn lâm.

Trong buổi làm việc, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và ngân sách KH&CN năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Viện.

Phát biểu bổ sung bản báo cáo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã cho biết, ngoài các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản theo chức năng nhiệm vụ, Viện Hàn lâm đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ do nhiều cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội giao phó cũng như tham gia hợp tác nghiên cứu với các tổ chức đoàn thể và các địa phương; đồng thời chỉ ra những vướng mắc mà việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở Viện Hàn lâm đang gặp phải.

 

Đồng chí Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc

  Toàn cảnh buổi làm việc

 

Các đại biểu của đoàn công tác đã đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, vai trò quan trọng của Viện Hàn lâm trong việc tư vấn chính sách và sự năng động của Viện Hàn lâm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đồng thời chỉ ra các hướng tháo gỡ những vướng mắc mà các Bộ, Ban, ngành cùng phải vào cuộc, trong đó, Ủy ban KH,CN&MT Quốc hội đóng vai trò quan trọng.

Phát biểu tổng kết cuộc họp, đồng chí Phan Xuân Dũng đã đánh giá cao việc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tạo ra được tầm ảnh hướng lớn trong xã hội, có quy mô lớn trong xã hội và đặt vấn đề cần hiểu đúng vai trò, vị trí của khoa học xã hội đối với sự phát triển bền vững đất nước để đầu tư xứng đáng. Với tính chất đặc thù, để có sản phẩm nghiên cứu có giá trị, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội cần phải thực hành nghiên cứu trong phòng “thí nghiệm” rộng lớn là toàn xã hội, do đó, việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học xã hội cần chú ý đến tính đặc thù này trong sự so sánh với các lĩnh vực nghiên cứu khác. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học xã hội trong nước cũng cần so sánh với đầu tư của các quốc gia khác trên thế giới cho khoa học xã hội.

Trong phát biểu kết thúc cuộc họp, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cám ơn đoàn công tác và cho rằng, đây là một cơ hội tốt để cơ quan nghiên cứu và các cơ quan quản lý và Quốc hội trao đổi về các vướng mắc trong cơ chế quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học để các nhà khoa học có điều kiện tốt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ vì sự phát triển bền vững đất nước./

 

PGS.TS. Trần Thị An

Các tin đã đưa ngày: