Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ

15/01/2020

Thực hiện Qui định về công tác cán bộ, căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc tiếp tục kiện toàn các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Viện Hàn lâm, sáng ngày 14/01/2019, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị Công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Phùng Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ; PGS.TS. Phạm Minh Phúc và ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các tổ chức chính trị Viện Hàn lâm cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Con người và Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

Chủ tịch Bùi Nhật Quang trao quyết định cho PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Lan Hương và TS. Nguyễn Bình Giang   PGS.TS. Bùi Nhật Quang phát biểu tại buổi lễ <br>

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã trao Quyết định số 33/QĐ- KHXH ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, điều động PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Giảng viên cao cấp, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người trực thuộc Viện Hàn lâm, kể từ ngày 01/02/2020, thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Đồng thời, Quyết định số 926- QĐ/ĐU về kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê, nguyên Bí thư Chi bộ Ban Quản lý Khoa học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người tham gia cấp ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 01/02/2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020.

Quyết định số 34/QĐ-KHXH ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm, điều động PGS.TS. Trần Thị Lan Hương, Nghiên cứu viên chính, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đến nhận công tác và giữ chức Phó Trưởng ban, giao phụ trách Ban Quản lý khoa học từ ngày 01/02/2020, thời gian giữ chức vụ là 05 năm; Quyết định số 927/QĐ-ĐU về kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ Ban Quản lý Khoa học, chỉ định đồng chí Trần Thị Lan Hương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khoa học giữ chức Bí thư Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2017-2020 kể từ ngày 01/02/2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020.

Quyết định số 35/QĐ-KHXH ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm, điều động TS. Nguyễn Bình Giang, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đến nhận công tác tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập, giao phụ trách Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, kể từ ngày 01/02/2020, thời hạn là 05 năm; Quyết định số 925- QĐ/ĐU về chỉ định, bổ sung nhân sự tham gia cấp ủy và giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, chỉ định đảng viên Nguyễn Bình Giang, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông tham gia cấp ủy và giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 01/02/2020.

Chủ tịch Viện Hàn lâm – PGS.TS. Bùi Nhật Quang tặng hoa tri ân PGS.TSKH. Lương Đình Hải   Toàn cảnh Hội nghị <br>

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã nhiệt liệt chúc mừng 03 đồng chí là PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Lan Hương và TS. Nguyễn Bình Giang đã nhận được sự tín nhiệm cao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Con người và Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Chủ tịch Viện mong muốn, bằng năng lực và kinh nghiệm công tác của bản thân, các đồng chí sẽ nỗ lực cống hiến, vượt qua thách thức ở lĩnh vực công tác mới, nắm bắt công việc nhanh chóng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời các đồng chí sẽ trở thành hạt nhân quan trọng, phấn đấu, hợp tác chặt chẽ với nhau, góp sức tạo nên những thành tựu mới trong công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động Tạp chí và chuyên môn cũng như tăng cường hơn nữa khối đoàn kết trong cơ quan, đóng góp vào sự phát triển chung của Viện Hàn lâm.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã phát biểu ghi nhận những đóng góp to lớn của PGS.TSKH. Lương Đình Hải trong thời kì giữ cương vị Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người. PGS Chủ tịch Viện bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến PGS.TSKH. Lương Đình Hải về quá trình cống hiến lâu dài với Viện Hàn lâm trên nhiều cương vị công tác và với từng vị trí công tác, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm và đại diện Văn phòng, các ban chức năng, tổ chức chính trị Viện Hàn lâm chụp ảnh lưu niệm cùng PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Lan Hương và TS. Nguyễn Bình Giang

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Lan Hương và TS. Nguyễn Bình Giang trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các ban chức năng cùng sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tập thể, lãnh đạo và các đồng chí trong cơ quan. Các đồng chí nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trọng trách, nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với đồng chí trong sự phát triển chung của Viện và Tạp chí; nguyện cống hiến hết sức mình, sẵn sàng tiếp nhận công việc, khắc phục những thách thức ở lĩnh vực công tác mới và mong muốn nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, lãnh đạo các ban chức năng, các viện nghiên cứu để mỗi cá nhân đồng chí hoàn thiện bản thân trong công tác lãnh đạo, quản lý ở cương vị mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong niềm xúc động, PGS.TSKH. Lương Đình Hải cũng gửi lời cảm ơn Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tạo điều kiện, theo sát, kịp thời chỉ đạo và động viên đồng chí qua các giai đoạn khác nhau trên cương vị lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người. PGS bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục tập trung, dành thời gian cho hoạt động chuyên môn mà đồng chí đã và đang thực hiện trong thời gian tới và sẵn sàng đồng hành, cộng tác, phối hợp chặt chẽ với Viện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Lan Hương và TS. Nguyễn Bình Giang đã nhận được những lời chúc mừng và bó hoa tươi thắm từ Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Ban Tổ chức – Cán bộ, Lãnh đạo các viện nghiên cứu chuyên ngành, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Con người và Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông./.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: