Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng về Khoa học và Công nghệ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng về Khoa học và Công nghệ

05/12/2013

Sáng ngày 3/12/2013, tại Trụ sở số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến cho Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng về Khoa học và Công nghệ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Hội nghị do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì.

Theo Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định Quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ của Bộ KH&CN (gọi tắt là Bộ) trình Chính phủ thì hiện nay, Bộ đang tiến hành lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương... về những nội dung chính như sau:

1. Điều kiện được xét, tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

2. Tiêu chuẩn công trình được xét, tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

3. Tiêu chuẩn công trình được xét, tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn công trình được xét, tặng Giải thưởng của bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ.

5. Nguyên tắc đặt và tặng danh hiệu, giải thưởng và điều kiện hoạt động của tổ chức, cá nhân có giải thưởng về khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: hiện nay Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng về Khoa học và Công nghệ do Bộ KH&CN trình Chính phủ còn khá mờ nhạt khi bàn về các tiêu chuẩn, quy định áp dụng cho các giải thưởng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Giáo sư Chủ tịch Viện yêu cầu các đại biểu tham dự tập trung thảo luận và làm rõ những điểm còn yếu, nêu thẳng, trúng, đúng vào các vấn đề cần kiến nghị trên cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn. Giáo sư nhấn mạnh, Viện Hàn lâm cần có sự phối hợp chặt chẽ với bộ phận soạn thảo của Bộ KH&CN thảo luận lại về những tiêu chí giải thưởng dành riêng cho Khoa học xã hội và nhân văn. Đề xuất những tiêu chí, điều kiện dành cho các giải thưởng cần rõ ràng: ví dụ như giải thưởng dành cho các Tổng kết những vấn đề trong thực tiễn đã chứng minh; giải thưởng dành cho các sáng kiến mới… có tác động làm thay đổi nhận thức, đường lối; giải thưởng dành cho công tác xây dựng một ngành, một lĩnh vực mới… cần phải được lượng hóa một cách cụ thể, rõ ràng.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo, nhiều đại biểu đã tập trung thảo luận vào những điểm bất hợp lý, còn mờ nhạt, chưa được đề cập và làm rõ trong các Dự thảo và cho rằng Viện Hàn lâm cần có tiếng nói mạnh hơn nữa trong việc góp ý nhằm xây dựng các Dự thảo theo tiêu chí rõ ràng, cụ thể, đầy đủ và phù hợp, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho những tác giả, công trình, cụm công trình… có cơ hội được đề nghị xét duyệt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và giải thưởng về khoa học và Công nghệ liên quan đến lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong cả nước.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: