Hội nghị Giao ban Quốc phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2013
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Giao ban Quốc phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2013

17/01/2013

Ngày 15/1/2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban Quốc phòng năm 2013. Hội nghị do Ban Chỉ huy quân sự Viện chủ trì với sự tham gia của toàn thể cán bộ làm công tác quân sự, quốc phòng tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ThS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban Chỉ huy quân sự Viện Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá các kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2012: Công tác quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2012 đã được triển khai tốt trên nhiều hoạt động, tiêu biểu là hoàn thành công tác huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng tự vệ nòng cốt trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Hoàn thành công tác động viên quân nhân dự bị theo quy định; Hoàn thành nhiệm vụ Hội thao quân sự, quốc phòng năm 2012 (đạt giải Nhì môn chạy vũ trang, giải Nhì môn binh chủng “pháo DKZ”; Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài cơ quan đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong các ngày Lễ, ngày có sự kiện chính trị trọng đại của cơ quan; Xây dựng các kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ khác của lãnh đạo Viện giao… Với cương vị Phó Trưởng ban Chỉ huy quân sự Viện, đồng chí nhấn mạnh: trong năm 2013, các hoạt động và kế hoạch quốc phòng của Ban chỉ huy quân sự Viện cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng ngay kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ theo kế hoạch của Viện; Tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện xây dựng và triển khai kế hoạch công tác quốc phòng của Viện theo đúng quy định; Xây dựng các kế hoạch về công tác quân sự địa phương; Kiểm tra, tổng hợp danh sách các cán bộ thuộc đối tượng 3 và tương đương trong toàn Viện chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, báo cáo với Chủ tịch Viện…

Với mục tiêu hoàn thành các mảng hoạt động theo kế hoạch đề ra, Ban Chỉ huy quân sự Viện yêu cầu chỉ huy tự vệ các đơn vị phát huy hơn nữa những điểm mạnh, kịp thời rút kinh nghiệm qua những tồn tại trong năm 2012 để hạn chế những khiếm khuyết nảy sinh trong năm 2013, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo chủ trương của Đảng ủy, Chủ tịch Viện và lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013, góp phần thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2013).

 

                                                                                                                                                                                    Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: