Hội nghị Hướng dẫn xét đặc cách thăng hạng lên Nghiên cứu viên chính và quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2018
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Hướng dẫn xét đặc cách thăng hạng lên Nghiên cứu viên chính và quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2018

17/05/2018

Chiều ngày 16/5/2018, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn xét đặc cách thăng hạng lên Nghiên cứu viên chính và quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2018 với sự tham gia các viên chức phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Hội nghị do PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng Ban, Ban Tổ chức - Cán bộ chủ trì.

 

PGS.TS. Phạm Minh Phúc phát biểu tại Hội nghị Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Phúc nhấn mạnh, mục đích của Hội nghị là nhằm hướng dẫn các cán bộ đang làm công tác tổ chức, cán bộ tại các đơn vị có thêm các thông tin bổ trợ nhằm thực hiện đúng quy trình công tác xét đặc cách thăng hạng lên nghiên cứu viên chính và công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2018 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026; Thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo yêu cầu phát triển của từng đơn vị thuộc, trực thuộc nói riêng và của Viện Hàn lâm nói chung.

Theo đó, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021 sẽ được thực thiện đúng quy chuẩn nhằm: Rà soát, đánh giá chung về điều kiện, tiêu chuẩn hiện có của đội ngũ công chức, viên chức; chiều hướng phát triển của công chức, viên chức đã được phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2016-2021; Thống nhất danh sách đề nghị bổ sung quy hoạch cấp vụ/viện, tương đương và cấp phòng đối với các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xin ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt; Lập danh sách đưa ra khỏi quy hoạch đối với các trường hợp được quy hoạch tại các tổ chức cấp phòng đã bị sáp nhập, giải thể (các trường hợp này được đưa ra xem xét quy hoạch vào các phòng mới); các trường hợp quá tuổi quy hoạch hoặc đã được bổ nhiệm chức danh trước đó được quy hoạch hay đã chuyển công tác (không cần lấy phiếu); Bỏ phiếu tín nhiệm đối với các trường hợp đã được phê duyệt quy hoạch. Trường hợp nào không được tín nhiệm trên 50% thì lập danh sách đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch để xin ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Công tác xây dựng quy hoạch giai đoạn 2018-2021 và giai đoạn 2021-2026 cũng được đồng bộ triển khai theo các hướng dẫn của Viện Hàn lâm theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm cơ sở cho công tác kiện toàn nhân sự cho các năm tiếp theo. Qua đó, Thủ trưởng đơn vị cùng tập thể lãnh đạo và cấp ủy cần tiến hành các bước: (1). Rà soát, đánh giá chung đội ngũ công chức, viên chức; các trường hợp đã được phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021 nếu còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét đưa vào quy hoạch giai đoạn 2018-2021 và giai đoạn 2021-2026 vẫn phải tiến hành đủ các bước theo quy định; (2). Đánh giá chiều hướng phát triển: các trường hợp có triển vọng đảm nhiệm chức vụ cao hơn, các trường hợp tiếp tục đảm nhận chức vụ cũ, các trường hợp không đủ điều kiện bổ nhiệm lại; (3). Thống nhất danh sách giới thiệu quy hoạch cấp vụ/viện, cấp phòng để xin ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Ngoài những nội dung nêu trên ThS. Phan Trọng Hào, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý nhân sự, Ban Tổ chức - Cán Bộ cũng tiếp tục trao đổi những nội dung sâu hơn có liên quan đến các điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch và giải đáp các câu hỏi có liên quan đến quy trình thực hiện của các viên chức.

Với nhiều trao đổi thẳng thắn, đi sâu vào các vướng mắc còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, Hội nghị đã thu hút được sự quan tâm theo dõi và trao đổi của toàn thể đại biểu tham dự./.

                                                                              Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: