Hội nghị lãnh đạo chủ chốt của Viện Khoa học xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị lãnh đạo chủ chốt của Viện Khoa học xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2013

Chiều 28/12/2012, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã triệu tập hội nghị lãnh đạo chủ chốt của Viện Khoa học xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Viện, thủ trưởng các cơ quan chức năng, đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

TS. Lê Huy Hoàng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ công bố Nghị định 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là thời điểm có tính bước ngoặt lịch sử trong lộ trình phát triển của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, là thành quả của sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ của Viện, là sự kiện hết sức có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện. Với Nghị định này, vị thế của Viện được khẳng định rõ rệt hơn trong hệ thống các cơ quan trực thuộc Chính phủ, trong hệ thống các

viện nghiên cứu cả nước. Để chuẩn bị cho tên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/02/2013, thời điểm Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành, Chủ tịch Viện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc rà soát lại nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị để Chủ tịch Viện ban hành quyết định sửa đổi Quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; xây dựng Chiến lược phát triển của các đơn vị trực thuộc trình Chủ tịch Viện phê duyệt. Yêu cầu thủ trưởng các Ban chức năng, đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện rà soát các Quy chế quản lý hoạt động theo chức năng của từng đơn vị để tham mưu Chủ tịch Viện ban hành các Quy chế sửa đổi; tham mưu Chủ tịch Viện xây dựng Chiến lược phát triển và Quy hoạch phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Chủ tịch Viện nhắc nhở các đơn vị cần khẩn trương rà soát, nỗ lực hoàn thành các công việc liên quan đến con dấu cũ, chuẩn bị tốt và đồng bộ các công việc hành chính liên quan đến tên mới và con dấu mới của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

                                                                                                                                                                         TS. Vũ Hùng Cường

Các tin đã đưa ngày: