Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội

09/08/2012

Ngày 8 tháng 8 năm 2012, tại số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Khối trưởng) và Đài Truyền hình Việt Nam (Khối phó) phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội.

Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Đ/c Nguyễn Phương Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng các Bộ, Ban ngành, Đoàn thể Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên thi đua khen thưởng của 9 đơn vị trong Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị gồm: Bà Trần Thị Hà; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc  Đài Truyền hình Việt Nam. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị. GS.TS. Võ Khánh Vinh đọc Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội .

Báo cáo nêu rõ: năm 2012, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, với quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác, các đơn vị thành viên trong Khối Thi đua đã nỗ lực, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; phong trào thi đua trong Khối được tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của từng đơn vị, đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Với khẩu hiệu thi đua: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức Khối Thi đua các ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội, quyết tâm “Đoàn kết-hợp tác- vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012”. Chín đơn vị trong khối đã phát động các phong trào thi đua, như:

“Kỷ cương-Trách nhiệm-Chất lượng-Hiệu quả, đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, coi trọng chất lượng, hiệu quả, gắn nghiên cứu khoa học với tư vấn chính sách, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực” (Viện Khoa học xã hội Việt Nam).

“"Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2012" (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam). 

“Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch được giao” (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

“Phấn đấu để có nhiều tác phẩm tốt hơn nữa” (Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam).

Toàn ngành thi đua quyết tâm nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh của thông tin, hiệu quả công tác và thực hành tiết kiệm, xây dựng Thông tấn xã Việt Nam trở thành Tập đoàn Truyền thông quốc gia mạnh”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết của Đảng uỷ  Thông tấn xã Việt Nam khoá XXIV, kỷ niệm 67 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam và các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm, cán bộ công nhân viên toàn Ngành hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012” (Thông tấn xã Việt Nam).

Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”... do Đảng, Nhà nước phát động (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Đổi mới công tác quản lý, thực hiện  tiết kiệm và xây dựng phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa” (Đài Truyền hình Việt Nam).

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Đài Tiếng nói Việt Nam).

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hành động thiết thực” (Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam).

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2012 của Khối đã đi vào nền nếp và ngày càng được nâng cao, thể hiện các phong trào thi đua được tổ chức khá đều có hiệu quả, thiết thực, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức có sự gắn kết, phối hợp giữa các đơn vị trong Khối ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Về tổ chức các phong trào, nhìn chung các đơn vị trong toàn Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đơn vị trong toàn Khối đã coi trọng công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định.

Nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng của CBCNV trong toàn Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, đây là điều kiện rất thuận lợi để các đơn vị tiếp tục phát động các phong trào thi đua tiếp theo.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào thi đua của toàn Khối  vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục trong 6 tháng cuối năm đó là: Phong trào thi đua ở một số đơn vị có lúc, có nơi còn hình thức; công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình chưa thường xuyên và liên tục. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chế độ chính sách thi đua, khen thưởng chưa thực hiện đồng bộ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua thực hành tiết kiệm”.

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước đảm bảo yêu cầu chất lượng, hiệu quả theo các mục tiêu, nội dung, các giải pháp đã được Khối phát động, các đơn vị đã ký giao ước. Phấn đấu toàn Khối 100% các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác được giao năm 2012. 

Tiếp tục tham mưu kiện toàn các tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng và Thủ trưởng cơ quan trong công tác quản lý, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng nói chung góp phần đẩy mạnh hoạt động, đề cao công tác quản lý, xây dựng các tổ chức Đảng, Đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, lịch sự. 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp cho hoạt động thi đua của Khối trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu nêu rõ 3 điểm nổi bật trong công tác 6 tháng đầu năm của Khối: Các đơn vị trong Khối đã phát động các phong trào thi đua thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị;  Công tác khen thưởng trong Khối được tiến hành đúng, kịp thời; Có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của các đồng chí lãnh đạo, Đảng, đoàn. Và chỉ đạo phương hướng 6 tháng cuối năm của Khối cần chú ý vào 5 điểm sau:

Các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; Chú ý bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trong Khối; Chú ý phát hiện các điển hình, nhân tố mới để khen thưởng, nếu cần thiết thì có thể khen vượt cấp; Quan tâm hơn nữa việc kiện toàn bộ máy tổ chức thi đua khen thưởng của các đơn vị; Khối cần có báo cáo điển hình tiêu biểu kết quả thi đua và nhân điển hình trong các đơn vị của Khối.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam  và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã trao cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho bốn đơn vị: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

 

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: