Hội nghị tập huấn công tác quốc phòng năm 2015
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị tập huấn công tác quốc phòng năm 2015

16/06/2015

Thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng năm 2015 và triển khai các nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng của cơ quan theo quy định của Luật Dân quân tự vệ; Thông tư số 197/2014/TT-BQP ngày 30/12/2014 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành và địa phương, từ ngày 15-16/6/2015, Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quốc phòng cho các cán bộ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm, Ban chỉ huy quân sự và cán bộ phụ trách công tác quốc phòng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch<br> Viện Hàn lâm kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự<br> Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; ThS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình; Bộ Tư lệnh Hải quân; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng đông đảo các cán bộ kiêm nghiệm trong Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhấn mạnh: Hoạt động tập huấn công tác quân sự, quốc phòng, tự vệ là một trong những nội dung quan trọng và thường niên được triển khai thường xuyên của Viện Hàn lâm. Hội nghị năm nay, ngoài việc cập nhật thông tin mới nhất về tình hình Biển, Đảo của Tổ quốc và tình hình quốc phòng, an ninh đất nước ở các góc độ khác nhau, còn tập huấn văn bản mới qui định về công tác quốc phòng đối với các cơ quan nói chung và Viện Hàn lâm nói riêng.

  Toàn cảnh Hội nghị

Về huấn luyện chính trị, Hội nghị được nghe các chuyên gia, nhà quản lý đến từ Bộ Tư lệnh Hải quân và các nhà khoa học của Viện Hàn lâm trình bày về tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền, Biển, Đảo Tổ quốc trong tình hình hiện nay; Chiến lược của Trung Quốc thời gian gần đây có liên quan đến Việt Nam; Vấn đề phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình, Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm tập huấn nội dung cơ bản của các Luật (Quốc phòng, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành) và hướng dẫn xây dựng, luyện tập kế hoạch (chiến đấu bảo vệ cơ quan (Kế hoạch A); hoạt động và dự toán kinh phí quân sự, tự vệ hàng năm của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm).

Hội nghị tập huấn công tác quốc phòng năm 2015 kết thúc tốt đẹp, các cán bộ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm, Ban chỉ huy quân sự và cán bộ phụ trách công tác quốc phòng của các đơn vị trực thuộc đã nắm rõ các nội dung huấn luyện theo đúng chương trình đề ra. 

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: