Hội nghị tập huấn, kiện toàn công tác tổ chức quân sự, tự vệ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị tập huấn, kiện toàn công tác tổ chức quân sự, tự vệ

28/02/2014

Sáng 26/2/2014 tại số 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã phối hợp với Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội; Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình tổ chức Hội nghị Tập huấn, kiện toàn công tác tổ chức quân sự, tự vệ.

Hội nghị do PGS.TS Nguyễn Văn Nhật,Uỷ viên thường vụ Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm chủ trì với sự tham dự của toàn thể các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, ThS. Đỗ Hữu Phương Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm phổ biến Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Dân quân tự vệ; Thông tư 85/2010/TT-BQP hướng dẫn một số điều của luật Dân quân tự vệ và công văn phổ biến việc thành lập kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, đơn vị tự vệ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi từ các đơn vị về tổ chức quân sự, tự vệ nhằm đảm bảo phù hợp với đặc thù của cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn, làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch báo cáo lên Lãnh đạo Viện Hàn lâm và cơ quan quân sự địa phương kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, đơn vị tự vệ các đơn vị theo đúng thời gian quy định.

 

ThS. Đỗ Hữu Phương

Các tin đã đưa ngày: