Hội nghị thông báo Quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc điều động luân chuyển cán bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị thông báo Quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc điều động luân chuyển cán bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

14/03/2014

Ngày 13 tháng 3 năm 2014, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị thông báo Quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc điều động luân chuyển cán bộ đối với TS. Đặng Xuân Thanh và PGS.TS. Bùi Nhật Quang.

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Bùi Nhật Quang

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng TS. Đặng Xuân Thanh

 

Đến dự Hội nghị thông báo quyết định điều động luân chuyển có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội Viện Hàn lâm; cùng các cán bộ, viên chức của Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

Nhằm chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương nhiệm kỳ tới, kết hợp việc đào tạo, rèn luyện cán bộ trẻ, thực hiện bố trí chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, Bộ Chính trị đã có chủ trương tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số tỉnh, thành phố để luân chuyển cán bộ. Đợt 1 năm 2014, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyển 44 cán bộ, trong đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vinh dự có 02 đồng chí là TS. Đặng Xuân Thanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc và PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Bùi Nhật Quang

 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Võ Khánh Vinh tặng hoa chúc mừng TS. Đặng Xuân Thanh

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ đã thông báo Quyết định điều động luân chuyển cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với TS. Đặng Xuân Thanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc và PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Theo Quyết định số 1122/QĐNS-TW ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc điều động luân chuyển TS. Đặng Xuân Thanh thôi giữ chức Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc để chuyển công tác về tỉnh Lào Cai và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2010-2015. Theo Quyết định số 1124/QĐNS-TW ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc điều động luân chuyển PGS.TS. Bùi Nhật Quang thôi giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông để chuyển công tác về tỉnh Ninh Thuận và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2010-2015.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chúc mừng PGS.TS. Bùi Nhật Quang và TS. Đặng Xuân Thanh nhận nhiệm vụ mới

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chúc mừng TS. Đặng Xuân Thanh và PGS.TS. Bùi Nhật Quang. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm khẳng định: hôm nay là ngày vui đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, lần đầu tiên Viện Hàn lâm được điều chuyển 02 đồng chí về công tác tại hai địa phương. Đây là vinh dự của 02 đồng chí và cũng là vinh dự của Viện Hàn lâm. Việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, phát triển cán bộ là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, Viện Hàn lâm càng phải cố gắng để thực sự tham gia vào quá trình này bởi khoa học luôn gắn với thực tiễn. Việc Viện Hàn lâm có cán bộ được Trung ương Đảng điều chuyển về làm việc tại các địa phương một lần nữa khẳng định định hướng của Viện Hàn lâm là hợp lý, bám sát với thực tiễn, tổng kết thực tiễn, đưa ra các định hướng tư duy, phương pháp phát triển mới cho đất nước.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: ở môi trường mới, yêu cầu công việc mới, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng có rất nhiều thách thức đối với các đồng chí được luân chuyển. Bởi vậy, các đồng chí được luân chuyển lần này phải không ngừng phấn đấu học hỏi, không ngừng trao đổi và thông qua công việc để rèn luyện cho mình bản lĩnh chính trị, năng lực xử lý, khả năng quy tụ, gắn kết, đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chúc mừng đồng thời gửi gắm niềm tin tới 02 đồng chí, mong các đồng chí phấn đấu để xứng đáng với sự giới thiệu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

TS. Đặng Xuân Thanh và PGS.TS. Bùi Nhật Quang chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm và cá nhân Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đi lên trên con đường sự nghiệp; cảm ơn các đồng nghiệp ở các đơn vị mà 02 đồng chí đã từng công tác và trưởng thành. Các đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự to lớn, và nhận thức rõ ràng rằng có được niềm vinh dự này là nhờ bệ phóng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhờ công sức của rất nhiều đồng nghiệp và nhờ sự đi lên mạnh mẽ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong những năm qua. Tới đây, khi ở địa bàn công tác mới, dù ở cương vị nào, hai đồng chí cũng quyết tâm phát huy cao nhất tinh thần khoa học, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, dù làm công việc gì vẫn luôn ghi nhớ là người của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, vẫn là bạn bè, đồng nghiệp của các cán bộ viên chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sẽ nỗ lực hết sức mình cho sự thành công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nhân dịp này, TS. Đặng Xuân Thanh và PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã nhận được những lời chúc tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm đầy tình cảm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội Viện Hàn lâm; cùng các cán bộ, viên chức của Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông./.

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: