Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội

09/04/2013

Ngày 4/4/2013 tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (là đơn vị Khối trưởng và Khối phó Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2012) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Khối trưởng Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2012 đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2012 của Khối

 

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Đ/c Nguyễn Phương Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng các Bộ, Ban ngành, Đoàn thể Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Đại diện lãnh đạo các đơn vị Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội có: GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đ/c Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đ/c Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đ/c Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; GS.TSKH. Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đ/c Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Đ/c Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; cùng các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan Văn phòng, Ban Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị Khối thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội.

PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, y viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

PGS.TS. Phạm Văn Linh, GS.TS. Võ Khánh Vinh và Đ/c Nguyễn Thành Lương tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Khối trưởng Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2012 đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2012 của Khối. Báo cáo nêu rõ, năm 2012, trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thực hiện lời dạy của Bác “càng khó khăn, càng phải thi đua”, công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong toàn Khối có nhiều đổi mới tích cực. Ngay từ những tháng đầu năm, các đơn vị đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, với các hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được cán bộ công chức, viên chức và người lao động đón nhận và hưởng ứng tích cực.

Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt trong đó là công tác tham mưu xây dựng, hoàn chỉnh các chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách, pháp luật phục vụ cho các nhiệm vụ: nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học vào đời sống xã hội (của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), cho các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, sáng tác, nghiên cứu các vấn đề xã hội (của Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam) cho các nhiệm vụ tư vấn chính sách về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

GS.TS. Võ Khánh Vinh (Khối trưởng năm 2012) và Đ/c Nguyễn Thành Lương (Khối phó năm 2012) trao cờ Khối trưởng cho Đ/c Nguyễn Đức Lợi (Khối trưởng năm 2013) và GS.TSKH. Dương Ngọc Hải (Khối phó năm 2013)

 

Kết quả khen thưởng:

1)Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Khen thưởng cấp Nhà nước có 2 tập thể và 15 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 2 tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2) Đài Truyền hình Việt Nam: Khen thưởng cấp Bộ, ngành có 21 đơn vị và 17 nhóm phóng viên được khen thưởng đột xuất, 9 đơn vị được tặng Cờ thi đua Đài THVN, 14 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Đài THVN, 42 tập thể và 128 cá nhân được tặng Bằng khen Tổng Giám đốc.

3) Đài Tiếng nói Việt Nam: Khen thưởng cấp Nhà nước cho 37 tập thể và cá nhân.

4) Thông tấn xã Việt Nam: Khen thưởng cấp Nhà nước: có 6 cá nhân và 10 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, 04 đơn vị được tặng Cờ Thi đua Chính phủ, 11 tập thể và 07 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

5) Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: khen thưởng cấp Nhà nước có 2 tập thể, 9 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 đơn vị được tặng Cờ thi đua cấp Viện.

6) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Khen thưởng cấp Nhà nước có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 30 tập thể, 46 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ: 8 tập thể; Huân chương Lao động các hạng cho 12 tập thể, 28 cá nhân; danh hiệu vinh dự nhà nước cho 4 cá nhân, trong đó: danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" là 01 cá nhân, "Thầy thuốc ưu tú" 03 cá nhân.

7) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: khen thưởng cấp Nhà nước có 4 cá nhân và 7 tập thể được tặng Huân Chương các hạng; 1 tập thể, 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

8) Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam: khen thưởng cấp Nhà nước có đề xuất Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 cho Liên hiệp; 3 Huân chương các hạng; 5 cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 2 cá nhân đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

9) Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam: khen thưởng cấp Bộ, ngành có Tặng Kỷ niệm chương cho 397 văn nghệ sĩ, tặng Bằng khen cho 151 cá nhân và tập thể, tặng Cờ thi đua cho 7 Hội văn học nghệ thuật các tỉnh.

Các đơn vị của Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội ký kết thi đua năm 2013


 

Căn cứ vào các thành tích của các tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị trong Khối đã đạt được, Hội nghị nhất trí giới thiệu và bầu chọn các đơn vị tiêu biểu đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012, đó là: Cờ Giải Nhất cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Cờ Giải Nhì cho Đài Truyền hình Việt Nam; Cờ Giải Ba cho Thông tấn xã Việt Nam; Cờ Giải Ba cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Phạm Văn Linh nhấn mạnh: công tác thi đua – khen thưởng của Khối có một vị trí hết sức quan trọng, đây là nơi quy tụ các trí thức, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ. Năm 2012 là năm tiếp tục hưởng ứng Chỉ thị 725 của Thủ tướng Chính phủ về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội (2011-2015), các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Trong bối cảnh đó, công tác thi đua khen thưởng của Khối đã được lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm, qua báo cáo tổng kết có thể thấy được bức tranh chung, các đơn vị đã chú trọng tới công tác thi đua, bám sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nhưng Khối chưa xây dựng được nhân tố điển hình, trong năm 2013 Khối cần phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện xây dựng nhân tố điển hình, quan tâm khen thưởng trực tiếp người lao động.

 Đại diện lãnh đạo các đơn vị của Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội chụp ảnh lưu niệm

 

Năm 2013, đơn vị Khối trưởng và Khối phó được chuyển giao cho Thông tấn xã Việt Nam và ViệnHàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đ/c Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Khối trưởng Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2013 đã đọc phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2013 của Khối.

Hội nghị kết thúc bằng lễ ký kết giao ước thi đua năm 2013 giữa các đơn vị trong Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: