Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng, Phòng cháy chữa cháy năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng, Phòng cháy chữa cháy năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

05/01/2017

Thực hiện công văn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về hướng dẫn tổng kết công tác năm 2016 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; Thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2016, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2017, tại Hội trường tầng 3 nhà B, trụ sở số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng và PCCC năm 2016 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có: PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng ban PCCC Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; ThS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Phó Trưởng ban PCCC Viện Hàn lâm, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm. Tham dự Hội nghị có Đại diện Ban chỉ huy quân sự Quận Ba Đình và Phòng cảnh sát PCCC số 2 thành phố Hà Nội; các đồng chí kiêm nhiệm trong Ban Chỉ huy Quân sự Viện Hàn lâm, Ban PCCC Viện Hàn lâm; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm và các đồng chí kiêm nhiệm phụ trách công tác Quân sự và PCCC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

Hội nghị do PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và ThS. Đỗ Hữu Phương đồng chủ trì. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng ban PCCC Viện Hàn lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay; khẳng định những kết quả mà Viện Hàn lâm đã thực hiện tốt trong năm 2016, như: thực hiện nghĩa vụ quân sự, kiến thức về PCCC, quốc phòng - an ninh, sự chủ động cao trong công tác phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC số 2 thành phố Hà Nội. Tuy nhiên Phó Chủ tịch cũng lưu ý đến một số điểm còn hạn chế trong công tác này (hoạt động thực hành PCCC chưa nhiều, tình trạng kiêm nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tại một số đơn vị,...) cần được khắc phục trong năm 2017, theo đúng phương châm của công tác PCCC và quốc phòng an ninh năm 2017 là “Đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả, quyết thắng”.

ThS. Đỗ Hữu Phương báo cáo tại Hội nghị       Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện công tác Quốc phòng và PCCC của Viện Hàn lâm trong năm 2016, cho thấy, trong thời gian qua, công tác Quốc phòng và PCCC đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành công như: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện công tác Quốc phòng và PCCC của Viện Hàn lâm đã đi vào nề nếp; (2) Công tác kiện toàn tổ chức, biên chế Ban chỉ huy quân sự, đơn vị tự vệ và Ban chỉ huy PCCC và đội chữa cháy cơ sở; (3) Từng bước xây dựng, kiện toàn hồ sơ quản lý hoạt động PCCC của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc; (4) Công tác tuyên truyền, huấn luyện, luyện tập phương án về PCCC và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, huấn luyện tự vệ; (5) Công tác kiểm tra an toàn về PCCC, xây dựng và luyện tập kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan; (6) Công tác mua sắm, sửa chữa, bảo quản, sử dụng phương tiện PCCC.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

 

Bên cạnh việc những thành tích đạt được, Ban chỉ huy quân sự và PCCC Viện Hàn lâm cũng nhấn mạnh đến những hạn chế còn tồn tại của 2 mảng công tác này nhất là đối với công tác PCCC ở các đơn vị có trụ sở chung và khuyến nghị các đơn vị nên đẩy mạnh việc tuyên truyền, huấn luyện cán bộ tuân thủ mọi quy định về PCCC tại cơ quan nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro về cháy nổ có thể xảy ra.

Góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới tại Viện Hàn lâm, trong năm 2017, Lãnh đạo Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng cũng như quản lý hoạt động PCCC trong toàn cơ quan theo đúng quy định của Luật PCCC tập trung vào một số vấn đề:

Về công tác PCCC: (1) Phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính Viện Hàn lâm thực hiện việc kiểm tra rà soát, đánh giá thực trạng trang thiết bị PCCC các đơn vị, phân bổ kinh phí hoạt động PCCC đến các đơn vị đảm bảo đúng chủ trương đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu PCCC thường xuyên và phù hợp với thực tiễn, nhất là việc thực hiện quy hoạch các trụ sở của Viện Hàn lâm theo Quyết định số 09/QĐ/TTg; (2) Phối hợp với Cảnh sát PCCC nơi cơ quan đặt trụ sở, hướng dẫn Ban chỉ huy PCCC các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm hoàn thiện hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định của Luật PCCC năm 2013 và các văn bản mới của Nhà nước về công tác PCCC; (3) Phối hợp với Cảnh sát PCCC giúp các đơn vị luyện tập phương án chữa cháy tại chỗ; (4) Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC, có kiến nghị kịp thời lên thủ trưởng đơn vị biện pháp xử lý dứt điểm vi phạm về an toàn PCCC trong đơn vị.

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác PCCC  năm 2016       PGS.TS. Nguyễn Đức Minh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác quốc phòng an ninh  năm 2016

Về công tác quân sự: (1) Lãnh đạo Viện Hàn lâm tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng theo quy định; chủ động xây dựng các kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng của Viện Hàn lâm năm 2017 để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của cơ quan; tiếp tục đổi mới về hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho công chức, viên chức và người lao động theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trong cơ quan. (2) Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn có trụ sở cơ quan tọa lạc, xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan, phối hợp giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Lãnh đạo, chỉ đạo và động viên công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm gắn kết chặt chẽ công tác chuyên môn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ cơ quan an toàn tuyệt đối, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ góp phần hoàn thiện báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện công tác quốc phòng, PCCC đạt chất lượng và hiệu quả cao trong năm 2017.

Ban chỉ huy Quân sự và Ban PCCC Viện Hàn lâm đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác PCCC năm 2016; 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng an ninh năm 2016.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng ban PCCC Viện Hàn lâm; và PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và quốc phòng an ninh năm 2016.

 

 Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: