Hội nghị tổng kết năm 2014 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Khối thi đua Ban Tổ chức - Cán bộ các ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị tổng kết năm 2014 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Khối thi đua Ban Tổ chức - Cán bộ các ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội

17/12/2014

Thực hiện Quy định số 13-QĐ/BTCTW, Hướng dẫn số 31-HĐ/BTCTW ngày 21/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua các Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Khối thi đua các vụ (ban) Ban Tổ chức - Cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, và Công văn số 7735-CV/BTCTW ngày 04/11/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tiến hành tổng kết phong trào thi đua năm 2014; ngày 16/12/2014, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm, (Khối trưởng) đã chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Khối phó) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Khối thi đua Ban Tổ chức - Cán bộ các ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội.

TS. Trần Minh Tuấn Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm, đơn vị Khối trưởng phát biểu tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Công Diễn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ và đồng chí Nguyễn Hoài Trung, Phó Trưởng phòng Thi đua thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Lãnh đạo và công chức, viên chức của Ban Tổ chức - Cán bộ 07 đơn vị: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. TS. Trần Minh Tuấn (Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đơn vị Khối trưởng) và ông Nguyễn Viết Quý (Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, đơn vị Khối phó) đồng chủ trì Hội nghị.

TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Khối Thi đua, nêu rõ những thành tích nổi bật mà các đơn vị trong Khối đã đạt được cũng như các hạn chế và nguyên nhân trên các mặt:

1) Tổ chức thực hiện và hoàn thành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

2) Công tác xây dựng tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ;

3) Công tác quy hoạch, đào tạo và thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ;

4) Các mặt  công tác khác.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Sau khi nghe Dự thảo báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, thống nhất và bổ sung những kết quả của Khối đã đạt được trong năm 2014 để đơn vị Khối trưởng hoàn thiện báo cáo, chuyển lên Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 các đơn vị trong Khối cần trao đổi, thảo luận để kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương và các bộ, ngành có liên quan về các vấn đề:

1) Xác định rõ công chức, viên chức trong các tổ chức hành chính thuộc cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là đối với người làm việc trong các tổ chức giúp việc Chủ tịch của 02 Viện Hàn lâm;

2) Xây dựng Đề án vị trí việc làm phù hợp với đặc thù công việc mỗi cơ quan;

3) Hướng dẫn rõ hơn việc thực hiện chế độ, chính sách để đảm bảo quyền của công chức, viên chức đã được pháp luật và các Nghị định của Chính phủ quy định.

Cuối cùng, các đơn vị trong Khối đã bình bầu để kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương tặng 01 Cờ thi đua, 02 Bằng khen tập thể cho 03 Ban Tổ chức - Cán bộ và bằng khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2015, đồng thời bầu Ban Tổ chức - Cán bộ Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị Khối trưởng, Ban Tổ chức - Cán bộ Thông tấn xã Việt Nam là đơn vị Khối phó trong năm 2015./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: